Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Văn Quảng

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 5/8.

Phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 12/7.

Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

VietNamNet xin trích dẫn toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn phát biểu của Bí thư Đà Nẵng tại buổi đối thoại với DN sáng 24/9

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra sáng 24/9.

Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

VietNamNet xin trích dẫn toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP nhiệm kỳ 2016 -2021.

Phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng về đề án chuyển đổi số

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo chuyên gia góp ý Đề án Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.