Toàn văn phát biểu của ông Đỗ Đức Duy

Sáng 13/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Sáng 13/8, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 đã họp thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Đại hội phụ nữ tỉnh Yên Bái

Ngày 23/9, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái

WORLD CUP giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.