Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 8/2022

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2022, Báo WORLD CUP đã nhận được số tiền 485.429.337 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên WORLD CUP của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/08/2022 100,000.00 734826.210822.215358.PHAM THI THU HONG MS 2022219
21/08/2022 1,000,000.00 540977.210822.212840.ung ho gd ba lien 2022.219 FT22234836832376
21/08/2022 100,000.00 529185.210822.211849.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 219 gia dinh ba Len NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
21/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27885982320.27885982320-0948689710-NGUYEN CAM TIEN chuyen tien mien phi qua MoMo
21/08/2022 10,000.00 MBVCB.2364519516.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.219(gia dinh ba Len).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 100,000.00 046090.210822.204526.Ung ho MS 2022 219 gia dinh ba Len
21/08/2022 50,000.00 180418.210822.203644.MS 2022.218.hunghoaiduc
21/08/2022 500,000.00 047548.210822.203626.NGUYEN THI DUNG ung ho MS 2022 219 gia dinh ba Len
21/08/2022 50,000.00 157947.210822.202111.MS 2022.219.hunghoaiduc
21/08/2022 100,000.00 995087.210822.201929.Chuyen tien ms 2022219 gia dinh ba len
21/08/2022 100,000.00 455224.210822.200935.MS 2022.219 gia dinh ba Len
21/08/2022 10,000.00 793361.210822.200211.HOANG XUAN HUY chuyen khoan
21/08/2022 100,000.00 021728.210822.195640.Ms 2022 217 Nguyen Thanh Long
21/08/2022 100,000.00 MBVCB.2364341545.ung ho MS 2022.217 (Nguyen Thanh Long).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 50,000.00 019594.210822.195236.Ms 2022 219 gia dinh ba Len
21/08/2022 100,000.00 MBVCB.2364334763.ung ho MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 100,000.00 MBVCB.2364330806.ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 100,000.00 735404.210822.194648.Ung ho ctr nhu chua he co cuoc chia ly
21/08/2022 500,000.00 889829.210822.193232.VO VAN KHAI Chuyen tien ung ho MS 2022219
21/08/2022 200,000.00 972338.210822.191421.Ung ho NCHCCCL
21/08/2022 200,000.00 MBVCB.2364097038.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.212.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 MBVCB.2364091938.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.216.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 MBVCB.2364086755.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.218.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 MBVCB.2364082374.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.217.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 400,000.00 MBVCB.2364076546.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.219.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 MBVCB.2364072493.NGUYEN SE HA ung ho ms 2022.213.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 50,000.00 MBVCB.2363908806.Ung ho MS 2022.219.CT tu 0111000227179 THAI VINH TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 240047.210822.173534.Ung ho MS 2022.219 gia dinh Ba Len
21/08/2022 1,000,000.00 893323.210822.161315.UNG HO MS 2022 218 CHU NGUYEN VAN HOANG
21/08/2022 500,000.00 188651.210822.153039.ung ho ma so 2022.217 (nguyen thanh long)
21/08/2022 300,000.00 409559.210822.150743.Uh MS 2022 219 gia dinh ba Len
21/08/2022 200,000.00 796315.210822.143532.ung ho MS 2022.217( nguyen thanh long )
21/08/2022 100,000.00 623602.210822.142329.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2012219 gia dinh ba Len
21/08/2022 2,000,000.00 MBVCB.2362964839.TRAN QUYET THANG chuyen tien ung ho gia dinh ba len ma so 2022219 .CT tu 0541001578619 TRAN QUYET THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 300,000.00 331893.210822.123640.MS 2022.219 (gia dinh ba Len)
21/08/2022 5,500.00 165246.210822.122442.Ung ho MS 2022 219 NAM MO A DI DA PHAT
21/08/2022 1,000.00 IBVCB.2362876852.a.CT tu 1023427382 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 300,000.00 MBVCB.2362793552.Ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 100,000.00 622260.210822.113151.UNG HO MS 2022.218 CHU NGUYEN VAN HOANG
21/08/2022 900,000.00 773505.210822.112539.Ung ho MS 2022 214 MS 215 MS 216
21/08/2022 900,000.00 772426.210822.112329.Ung ho MS 2022 211 MS 2022 212 2022 213
21/08/2022 900,000.00 771743.210822.112209.Ung ho MS 2022 208 MS 2022 209 ms 2022 210
21/08/2022 20,000.00 MBVCB.2362667574.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.219 gia dinh co len.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 1,000.00 IBVCB.2362610175.a.CT tu 1028337703 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 8,000.00 MBVCB.2362607568.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.219(gia dinh Ba Len).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 500,000.00 MBVCB.2362413406.ms 2022 219 uh gia dinh ba Lien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/08/2022 300,000.00 952458.210822.094401.PHAN HAI HA Chuyen tien MS 2022219
21/08/2022 1,000,000.00 770482.210822.093643.Ung ho MS 2022.217 Nguyen Thanh Long
21/08/2022 360,000.00 888906.210822.091441.ung ho ms 2022219 gd ba Len
21/08/2022 100,000.00 442063.210822.084722.VCB;0011002643148;VO HOANG HUNG ung ho MS 2022 217
21/08/2022 100,000.00 MBVCB.2362157572.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.219 (gia di h ba Len).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 10,000.00 287160.210822.081022.Vinh Nam ung ho ms 2022 219 gia dinh ba Le Thi Lien
21/08/2022 10,000,000.00 759170.210822.075550.ong Tu Van ho MS 2022219 gia dinh ba Len
21/08/2022 200,000.00 282049.210822.074820.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 219 gia dinh ba len
21/08/2022 50,000.00 IBVCB.2362018266.Giup ma so 2202.219 gia dinh ba Len.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/08/2022 50,000.00 745868.210822.074444.Ung ho MS 2022219 gia dinh ba Len
21/08/2022 50,000.00 591105.210822.072631.VCB;0011002643148;PHUNG KIM CUONG chuyen khoan ung ho gia dinh ba len da nang
21/08/2022 50,000.00 728472.210822.053911.Ung ho MS 2022.218 chu Nguyen Van Hoang FT22234590104051
21/08/2022 100,000.00 645466.200822.235636.NCHCCCL 0962352986
21/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2361684591.Ung ho con MS 2022.162.CT tu 0211000431500 NGUYEN THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/08/2022 200,000.00 083271.200822.232221.ZP68QMKRFFUI Ung ho Ms 2022217 Nguyen Thanh Long
21/08/2022 100,000.00 285648.200822.231046.Giup do MS 2022 214 Thach Thi Sa Ra
21/08/2022 20,000.00 MBVCB.2361610858.hoc sinh ngheo vuot kho.CT tu 1029764515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 300,000.00 746568.220822.222427.Hung chuyen ung ho ms 2022.220 le thi tuan anh FT22235960097092
22/08/2022 300,000.00 744352.220822.222144.Hung chuyen ung ho ms 2022.217 nguyen thanh long FT22235697004810
22/08/2022 100,000.00 707602.220822.214147.NAM MO A DI DA PHAT-Gd ung ho MS 2022.218 FT22235332705003
22/08/2022 100,000.00 706315.220822.214034.NAM MO A DI DA PHAT-GD ung ho MS 2022.220 FT22235270526818
22/08/2022 100,000.00 704165.220822.213831.NAM MO A DI DA PHAT-GD ung ho MS 2022.219 FT22235108038150
22/08/2022 200,000.00 MBVCB.2368648654.Ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 702593.220822.213701.NAM MO A DI DA PHAT-GD ung ho MS 2022.217 FT22235462097136
22/08/2022 500,000.00 960193.220822.213257.LE THI LAN Chuyen tien ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
22/08/2022 100,000.00 138700.220822.205721.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 215 em Nguyen Thi Thuy
22/08/2022 100,000.00 131825.220822.205433.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 219 gia dinh ba Len
22/08/2022 100,000.00 123387.220822.205223.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 200,000.00 490210.220822.203932.Ung ho NCHCCCL
22/08/2022 50,000.00 429453.220822.203709.VCB;0011002643148;MAI THE DUNG chuyen khoan
22/08/2022 300,000.00 779596.220822.201720.ung ho ms 2022220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 20,000.00 MBVCB.2368255328.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.220 em le thi tuan anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 20,000.00 502520.220822.193142.VCB;0011002643148;VU MINH GIAP chuyen khoan
22/08/2022 1,000,000.00 0200888899082219202320221001245860.22636.192025.Ung ho ong Long MS 2022.208 bao Vietnamnet
22/08/2022 200,000.00 625531.220822.191104.Ms 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2367965359.aa.CT tu 1022356680 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 500,000.00 MBVCB.2367939507.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.219(Gia Dinh Ba LEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 200,000.00 MBVCB.2367920175.Lieu Thi ung ho MS 2022.220(em Le Thi Tuan Anh), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 500,000.00 MBVCB.2367892451.Lieu Thi ung ho MS 2022.218(Chu NGUYEN VAN HOANG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2367887565.aa.CT tu 1019276643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2367883709.aa.CT tu 1028485585 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2367880487.aa.CT tu 1022353945 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 500,000.00 594675.220822.180340.Ung ho MS 2022 219 gia dinh ba len
22/08/2022 500,000.00 594538.220822.173452.Ung ho MS 2022 220 em le thi tuan anh
22/08/2022 500,000.00 MBVCB.2367649471.ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 549066.220822.172107.Ung ho MS 2022 220 em LE THI TUAN ANH
22/08/2022 50,000.00 519935.220822.170920.T ung ho Le Thi Tuan Anh MS 2022.220
22/08/2022 100,000.00 025408.220822.163638.ung ho MS 2022.212 (me con ba THAN)
22/08/2022 500,000.00 043864.220822.163448.CK nhanh - ung ho MS 2022.214
22/08/2022 1,000,000.00 266261.220822.161100.ung ho chau le thi tuan anh MS 2022 220
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2367301555.dbdbdb.CT tu 1025644054 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 50,000.00 216048.220822.035915.Ung ho MS2022.219
22/08/2022 100,000.00 136426.220822.154730.UNG HO MS 2022.200 (BE CHU YEN NHU)-220822-15:47:29 136426
22/08/2022 200,000.00 134875.220822.154509.2022.220 (LE THI TUAN ANH)-220822-15:45:08 134875
22/08/2022 800,000.00 133880.220822.154342.UNG HO MS 2022.219 (GIA DINH BA LEN)-220822-15:43:41 133880
22/08/2022 100,000.00 131371.220822.153948.UNG HO MS 2022.205 (EM TRAN MINH TIEN)-220822-15:39:47 131371
22/08/2022 100,000.00 129297.220822.153643.UNG HO MS 2022.203 (ONG LE VAN COP)-220822-15:36:44 129297
22/08/2022 300,000.00 MBVCB.2367136204.MS 2022 219 Gia dinh ba LEN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2367134300.CHUONG ung ho MS 2022.218 ( chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0371003809341 TRAN VAN BAO CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 300,000.00 MBVCB.2367128513.MS 2022 220 em LE THI TUAN ANH.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 10,000.00 282760.220822.151211.tu thien
22/08/2022 10,000.00 MBVCB.2366991336.Tra Xuan Binh giup 2 ms 2022219 va 2022220.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 500,000.00 209455.220822.144501.Ung ho MS 2022.220
22/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27909009415.27909009415-0964630947-NGUYEN VAN QUA chuyen tien mien phi qua MoMo
22/08/2022 20,000.00 MBVCB.2366819335.MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 20,000.00 MBVCB.2366810580.MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 20,000.00 MBVCB.2366807543.MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 5,500.00 643964.220822.134416.Ung ho MS 2022 220 NAM MO A DI DA PHAT
22/08/2022 100,000.00 458573.220822.134236.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.218 (Chu Nguyen Van Hoang)
22/08/2022 500,000.00 MBVCB.2366676405.MS 2022.212 (me con ba Than).CT tu 0071001996397 DANG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 946357.220822.133226.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 300,000.00 369714.220822.131852.ung ho ms2022 220 e Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 200,000.00 MBVCB.2366543965.ung ho em Le Thi Tuan Anh MS 2022220.CT tu 1027671969 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 034947.220822.124639.ZP68QOGE8L34 Ung ho Ms 2022218 chu Nguyen Van Hoang
22/08/2022 50,000.00 IBVCB.2366503995.Giup ma so 2202.220 em Le Thi Tuan Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 500,000.00 030653.220822.123536.UNG HO MS 2022.220(EM LE THI TUAN ANH)-220822-12:35:37 030653
22/08/2022 50,000.00 IBVCB.2366172856.HO ANH TUAN ung ho MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 3,000,000.00 674156.220822.111632.Ong Tu Van ho tro MS 4594 chau Cu Yen Linh
22/08/2022 150,000.00 652375.220822.110923.ung ho ma so MS 2022213 Trinh viet vuong
22/08/2022 200,000.00 096743.220822.110718.Ung ho nguyen thanh long ma 2022217
22/08/2022 100,000.00 980926.220822.110250.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.219 (BA LEN)-220822-11:02:30 980926
22/08/2022 100,000.00 979625.220822.110040.GD PHAM NGOC TUNG ZUNG HO MS 2022.220 (LE THI TUAN ANH)-220822-11:00:22 979625
22/08/2022 50,000.00 MBVCB.2366013070.MS 2022.220 ( em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 584655.220822.104640.ung ho MS 2022 218 chu Nguyen Van Hoang
22/08/2022 100,000.00 576951.220822.104426.ung ho MS 2022 217 Nguyen Thanh Long
22/08/2022 200,000.00 267947.220822.104312.Ung ho MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 50,000.00 143361.220822.103357.IBFT chuyen tien
22/08/2022 500,000.00 974860.220822.102759.NGUYEN PHUC DUC ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
22/08/2022 380,000.00 MBVCB.2365901715.Uh MS 2022.219( gia dinh ba Len) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 8,000.00 MBVCB.2365777985.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 100,000.00 941657.220822.095742.UNG HO NCHCCCL-220822-09:57:44 941657
22/08/2022 200,000.00 121600.220822.094521.MS 2022.195 ung ho co Pham Thanh Thuy
22/08/2022 500,000.00 842951.220822.094425.ung hoMS 2022220em Le Thi Tuan Anhthon Da Qua 1 xa Yen Son huyen Ha Trung Thanh Hoa
22/08/2022 200,000.00 675918.220822.093959.BUI DANG TRANG ung ho MS 2022220 le thi Tuan Anh
22/08/2022 200,000.00 098012.220822.093204.IBFT Ms 2022.216 c Nguyen Thi Nguyet
22/08/2022 200,000.00 646633.220822.091119.ung ho MS 2022.220 Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 500,000.00 020097041508220842562022jFnc883079.99504.084256.anh chi hung hue so nha 44 vuon tung .ecorivers . ecopark .hai tan hai duong ck ung ho MS2022.215 em nguyen thi thuy
22/08/2022 500,000.00 020097041508220840212022P9A8883009.99475.084022.chau hung hue so 44 vuon tung .ecorivers . ecopark .hai tan . hai duong ung ho MS2022.218 chu nguyen van hoang
22/08/2022 500,000.00 SHGD:10033062.DD:220822.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.219 gia dinh ba Len
22/08/2022 500,000.00 SHGD:10018957.DD:220822.BO:BUI THI THANH HA.Remark:Ung ho MS 2022.218-nguyenvanhoang
22/08/2022 100,000.00 MBVCB.2365387121.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 30,000.00 MBVCB.2365308616.ms 2022 220.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 30,000.00 MBVCB.2365303766.Ms 2022 216.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 10,000.00 282483.220822.075604.Vinh Nam ung ho ms 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
22/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2365227161.MS 2022 212 me con ba Than.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 200,000.00 236158.220822.073139.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 220 le thi tuan anh
22/08/2022 200,000.00 955017.220822.065022.ung ho MS 2022219 gia dinh ba Len
22/08/2022 50,000.00 940103.220822.062712.nguyen ba namung ho ms 2022215 em nguyen thi thuy
22/08/2022 50,000.00 938683.220822.062607.nguyen ba namung ho ms 2022217 gd chi nguyet
22/08/2022 1,000.00 IBVCB.2365075959.a.CT tu 1020655129 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 200,000.00 MBVCB.2365060534.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022.219 Gia dinh ba Le Thi Len.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/08/2022 1,000,000.00 846196.220822.052525.ung ho MS 2022.219 gia dinh ba Len. Da Nang
22/08/2022 200,000.00 IBVCB.2364999358.MS2022 212 me con ba Than.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 200,000.00 IBVCB.2364998490.MS2022 211 be Nguyen Thanh Dat.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/08/2022 500,000.00 114746.220822.002105.ung ho MS 2022 219 gia dinh ba Len
22/08/2022 2,000,000.00 080763.210822.235246.Ung ho MS 2022.219 gia dinh ba Len Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22/08/2022 100,000.00 621968.210822.232400.MS 2022.218.Chu Nguyen Van Hoang FT22234355540053
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2372261079.ung ho ms 2022.213(be Trinh San San).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 50,000.00 614687.230822.210140.ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
23/08/2022 10,000.00 787966.230822.203638.PHAN THI MY XUAN-230822-20:36:39 787966
23/08/2022 300,000.00 784242.230822.202717.UNG HO MS 2022 213( ONG TRINH VIET VUONG)-230822-20:27:19 784242
23/08/2022 10,000.00 918985.230822.200807.LE THI HOANG LINH Chuyen tien
23/08/2022 10,000.00 031670.230822.193321.DOAN QUOC HOA chuyen khoan
23/08/2022 20,000.00 MBVCB.2371698184.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.213 be trinh san san.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 161315.230822.184227.MS 2022.213 trinh san san
23/08/2022 200,000.00 405491.230822.182252.Ung ho MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
23/08/2022 300,000.00 MBVCB.2371384129.Ung ho MS 2022.213.CT tu 0021001067153 DINH THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2371329387.MS 2022.214.CT tu 0341006877098 DOAN THANH CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 10,000.00 317800.230822.163510.tu thien
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2371094490.ung ho MS 2022 213 Trinh San San.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 200,000.00 SHGD:10000855.DD:220823.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.221chuc chi Trinh San San mau khoe
23/08/2022 200,000.00 SHGD:10000851.DD:220823.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.219gia dinh Ba Le Thi Len
23/08/2022 100,000.00 SHGD:10000854.DD:220823.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.220chuc chi Le Thi Tuan Anh hoc gioi
23/08/2022 200,000.00 761082.230822.162310.ung ho MS 2022219
23/08/2022 200,000.00 757385.230822.162155.ung ho MS 2022220
23/08/2022 200,000.00 753678.230822.162050.Ung ho MS 2022213
23/08/2022 2,000,000.00 867899.230822.161621.ung ho MS 2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 500,000.00 MBVCB.2371016417.ung ho ms 2022 213 be Trinh San San.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 400,000.00 138974.230822.155858.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022211 Be Nguyen Thanh Dat
23/08/2022 100,000.00 664692.230822.155035.VietLV ung ho MS 2022213 be Trinh San San
23/08/2022 50,000.00 MBVCB.2370890421.vietnamnet.CT tu 0561003837432 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 200,000.00 618453.230822.153441.HA DUC MANH ung ho chau San
23/08/2022 100,000.00 806021.230822.153358.ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San). Tu Pham Nha NEU
23/08/2022 2,000,000.00 791623.230822.151749.ung ho MS 2022.213( chau Trinh San San)
23/08/2022 100,000.00 788537.230822.144709.Ms2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 300,000.00 MBVCB.2370663389.MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 545150.230822.144225.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Do Huu Manh 0342357159
23/08/2022 300,000.00 IBVCB.2370522226.Ung ho MS: 2022.213 (be Trinh San San) xom 4 xa Dong Tam - H. My Duc, TP Ha Noi.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2370474058.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2022.213 be Trinh San San.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2370457904.TRAN TUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2022.220 ( em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0011002010502 TRAN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27943149302.27943149302-0934067996-NGUYEN HUU HUY chuyen tien mien phi qua MoMo
23/08/2022 500,000.00 710440.230822.133043.Ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San)
23/08/2022 500,000.00 801958.230822.132517.MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh)
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2370324587.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 300,000.00 553376.230822.125940.UNG HO MS 2022.186 (GIA DINH CHI BINH)-230822-12:59:39 553376
23/08/2022 50,000.00 539436.230822.124539.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022213 be Trinh San San
23/08/2022 200,000.00 981267.230822.124435.ung ho MS 2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 500,000.00 662219.230822.123328.anh em Kien Anh ung ho MS 2022213 be Trinh San San
23/08/2022 5,000.00 MBVCB.2370243138.Tra Xuan Binh giup ms 2022221.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 200,000.00 329198.230822.122359.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 213 trinh san san
23/08/2022 8,000.00 MBVCB.2370164094.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 10,000.00 MBVCB.2370146324.binh thuong.CT tu 1027187920 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 1,000,000.00 347190.230822.120015.Ung ho MS 2022.213 be Trinh San San
23/08/2022 1,000,000.00 187466.230822.115834.Ung ho MS 2022.220- Le Thi Tuan Anh, thon Da Qua, xa Yen Son, huyen Ha Trung, Thanh Hoa FT22235105094980
23/08/2022 10,000.00 562340.230822.115010.NGUYEN THI VUI Chuyen tien
23/08/2022 500,000.00 017402.230822.114659.MS 2022.213 FT22235033865760
23/08/2022 200,000.00 016026.230822.113341.ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San)
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2369967401.Ung ho ms 2022.213 (be Trinh San San).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 300,000.00 MBVCB.2369954683.ms 2022.213 Trinh San San.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 300,000.00 909578.230822.111050.Ung ho ma so 2022 213 Be Trinh San San
23/08/2022 400,000.00 MBVCB.2369950609.ms 2022.219 gia dinh ba Lien.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 300,000.00 MBVCB.2369946569.ms 2022.218 Nguyen Van Hoang.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 50,000.00 560331.230822.110406.T ung ho be Trinh San San MS 2022.213
23/08/2022 100,000.00 859921.230822.105605.gia dinh Linh Son ung ho be Trinh San san ms 2022 213
23/08/2022 200,000.00 690538.230822.105316.Ung ho ms 2022.220
23/08/2022 100,000.00 IBVCB.2369851952.ms 2022213 trinh san san.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 500,000.00 816001.230822.103949.MS 2022213 be Trinh San San
23/08/2022 100,000.00 714520.230822.103634.NGUYEN MAI SON chuyen tien ung ho MS 2022.213(be Trinh San San)
23/08/2022 100,000.00 994609.230822.102957.Ung ho MS 2022.213 be TRINH SAN SAN FT22235907160015
23/08/2022 500,000.00 894234.230822.102630.ung ho MS 2022 218
23/08/2022 200,000.00 993296.230822.102535.DO TRUNG KIEN UNG HO BE TRINH SAN SAN MS 2022.213 FT22235158200105
23/08/2022 300,000.00 MBVCB.2369682707.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.213 (be trinh san san).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 40,000.00 729670.230822.100211.IBFT MS 2022.213 be Trinh san San
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2369668608.MS 2022.213.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 500,000.00 700321.230822.095853.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be trinh san san ms 2022 213
23/08/2022 100,000.00 710313.230822.093525.Luu Quang Hai ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San)
23/08/2022 20,000,000.00 UNG HO CHU TRINH VIET VUONG 2022.213 - 10TRIEU VND; CHU NGUYEN VAN HOANG- 2022.218-10 TRIEU VND//BO: NGUYEN BACH TRANG
23/08/2022 100,000.00 675603.230822.092755.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 1,000,000.00 853545.230822.092640.Ung ho MS 2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2369523997.MS 2022.213.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 200,000.00 IBVCB.2369511004.TKV gui MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 522868.230822.092306.Ung ho MS 2022 213 be Trinh San San
23/08/2022 200,000.00 IBVCB.2369489168.TKV gui MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 5,500.00 557934.230822.091328.Ung ho MS 2022 220 NAM MO A DI DA PHAT
23/08/2022 50,000.00 IBVCB.2369350815.Giup ma so 2023.221 be Trinh San San.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 200,000.00 9.771.642.308.220.830.000.000.000
23/08/2022 10,000.00 343996.230822.082201.Vinh Nam ung ho ms 2022 221 be Trinh San San
23/08/2022 500,000.00 MBVCB.2369294221.DUONG VAN NHUNG ung ho MS 2022.213 (Trinh San San).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 200,000.00 IBVCB.2369283463.TKV gui MS 2022.213 (be Trinh San San).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 5,000,000.00 889090.230822.081312.Ong Tu Van dong vien MS 2022213 be Trinh San San
23/08/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL + Chu An + 0918176126
23/08/2022 360,000.00 848857.230822.074910.ung ho ms 2022213 chau Trinh San San
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2369203768.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 50,000.00 832043.230822.073556.nguyen ba namung ho ms 2022218 chu nguyen van hoang
23/08/2022 50,000.00 828655.230822.073453.nguyen ba namung ho ms 2022217 nguyen thanh long
23/08/2022 500,000.00 795460.230822.070257.ung ho ms 2022220 em le thi tuan anh
23/08/2022 1,000.00 IBVCB.2369033000.a.CT tu 1028337703 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/08/2022 400,000.00 127389.230822.011527.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022213 Ong Trinh Viet Vuong
23/08/2022 200,000.00 906949.230822.011146.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022217 Nguyen Thanh Long
23/08/2022 50,000.00 614506.230822.010654.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022215 em Nguyen Thi Thuy
23/08/2022 300,000.00 468828.230822.010428.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022216 chi Nguyen Thi Nguyet
23/08/2022 100,000.00 280502.230822.010120.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
23/08/2022 50,000.00 121530.230822.005841.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022220 em Le Thi Tuan Anh
23/08/2022 500,000.00 IBVCB.2368946034.ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 90,000.00 930571.220822.232057.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.220 gd em Le Thi Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22235180841209
23/08/2022 200,000.00 779057.220822.231526.Ung ho MS 2022.220 em Le Thi Tuan Anh FT22235036300050
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2368850410.ung ho ms 2022.088(be Pham Cong Danh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 100,000.00 MBVCB.2368848148.ung ho ms 2022.167(em Hoang Thi Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2368836485.ung ho ms 2022.217(Nguyen Thanh Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 1,000,000.00 373701.220822.225239.Ung ho MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2368823591.ung ho ms 2022.218(chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2368818762.ung ho ms 2022.219(gd ba Len).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 50,000.00 925688.220822.224214.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.219 gd ba Len. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22235160748916
23/08/2022 200,000.00 MBVCB.2368809314.ung ho ms 2022.220(em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/08/2022 500,000.00 MBVCB.2368811137.MS 2022.219.CT tu 0011002542244 NGUYEN THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 50,000.00 721228.240822.224630.2022.222 FT22237760427230
24/08/2022 500,000.00 777389.240822.222617.VCB;0011002643148;NGUYEN THUY MAI LINH chuyen khoan MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 3,000,000.00 MBVCB.2375926572.MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 1012394280 VO MINH DANG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375920628.MS2022.222( be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0091000618034 DUONG HOAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 699202.240822.221619.Ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh, tinh Nam Dinh FT22237909594164
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375911938.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.211 (Be Nguyen Thanh Dat).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375907917.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.215 (em Nguyen Thi Thuy) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375904858.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.217 (Nguyen Thanh Long).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375900516.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.218 (chu Nguyen Van Hoang).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 694051.240822.221007.MS 2022.22 FT22237502904083
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375898127.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375895499.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.220 (em Le Thi Tuan Anh) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 481796.240822.220736.ung ho ms2022.222
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375893374.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375890116.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 100,000.00 419218.240822.220339.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022222 ung ho be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2375882634.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms MS 2022.208 (Ong Mong Van Long).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 116375.240822.214309.ung ho MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 1,000,000.00 286399.240822.212806.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HANH chuyen khoan
24/08/2022 20,000.00 MBVCB.2375688073.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.222(be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 10,000.00 851469.240822.202243.NGUYEN TAN LOC chuyen khoan
24/08/2022 500,000.00 246113.240822.200826.UNG HO MS 2022.119 (ANH LE VAN MAI)-240822-20:08:27 246113
24/08/2022 500,000.00 244072.240822.200327.UNG HO MS 2022.221 (BE TRINH SAN SAN)-240822-20:03:27 244072
24/08/2022 500,000.00 243043.240822.200057.UNG HO MS 2022.222 (BE TRAN THI HONG ANH)-240822-20:00:56 243043
24/08/2022 200,000.00 744123.240822.192716.ung ho MS 2022 ; 221 be Trinh San San
24/08/2022 200,000.00 581128.240822.192453.TRAN THI THANH TAN Ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 50,000.00 MBVCB.2375233095. MS 2022.221(be trinh san san).CT tu 0341007044861 VU THI HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 100,000.00 747070.240822.181218.Ms2022 213
24/08/2022 500,000.00 834765.240822.180919.ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
24/08/2022 10,000.00 742241.240822.180441.NGUYEN VAN HOANG MY Chuyen tien
24/08/2022 10,000.00 681011.240822.175650.MAI HOAI NAM chuyen khoan
24/08/2022 300,000.00 395731.240822.175714.MS 2022.222 be tran thi hong anh FT22236060401993
24/08/2022 200,000.00 649022.240822.172925.MS 2022.222(be Tran Thi Hong Anh)
24/08/2022 200,000.00 354226.240822.172758.ung ho MS 2022.222 be tran thi hong anh cam on FT22236007904366
24/08/2022 5,000,000.00 700013.240822.172253.Ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 200,000.00 674693.240822.171441.DAO NGUYEN AN ung ho MS 2022221 be Trinh San San
24/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27987352681.27987352681-0984911617-NGUYEN VAN TUE chuyen tien mien phi qua MoMo
24/08/2022 50,000.00 MBVCB.2374763092.MS 2022.221( be Trinh San San).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 908548.240822.160431.Chuyen tien ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 300,000.00 150794.240822.153529.Ung ho MS 2022.222 (Be Tran Thi Hong Anh )
24/08/2022 50,000.00 264933.240822.152643.MS 2022.219 ( gia dinh ba Len)
24/08/2022 500,000.00 MBVCB.2374412688.Ung ho MS 2022.213 Trinh San San.CT tu 0991000028963 DO THI NGAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 100,000.00 MBVCB.2374333762.ung ho MS 2022 222 Tran Thi Hong Anh.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 500,000.00 IBVCB.2374281729.NGUYEN THI GIANG CHAU chuyen khoan ung ho be Tran Thi Hong Anh MS 2022.222.CT tu 0121000860062 NGUYEN THI GIANG CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 114746.240822.144454.Ung ho MS 2022.221 be Trinh San San- Ha Noi FT22236835428141
24/08/2022 300,000.00 433333.240822.144240.IBFT NGUYEN HONG LOAN ung ho MS 2022.221
24/08/2022 200,000.00 102278.240822.143513.MS 2022.222 FT22236151150753
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2374182317.2022 222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0721000592690 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2374116509.TRAN MINH PHUONG gui qua cho chau Tran Thi Hong.CT tu 0041000847251 TRAN MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 50,000.00 523433.240822.135158.T ung ho be Tran Thi Hong Anh MS 2022.222
24/08/2022 100,000.00 IBVCB.2374064429.ms 2022222 tran thi hong anh.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2374032387.Tra Xuan Binh giup ms 2022222.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2374017761.MS 2022 221 Trinh san san.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 50,000.00 MBVCB.2373954885.Ung ho MS 2022.222 (Be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 150,000.00 702844.240822.130648.ms 2022.222 gui be tran thi hong anh. mau khoe lai
24/08/2022 50,000.00 990461.240822.124717.ung ho nchcccl 0967661054
24/08/2022 100,000.00 211035.240822.124645.LDTQuoc ung ho chau Tran Thi Hong Anh ms 2022.222
24/08/2022 50,000.00 310543.240822.123510.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 500,000.00 162519.240822.122916.ung ho ma so 2022.222 be Tran Thi Hong Anh FT22236304725390
24/08/2022 300,000.00 825472.240822.121527.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022222
24/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27976477660.27976477660-0377169175-LO VAN THI chuyen tien mien phi qua MoMo
24/08/2022 500,000.00 MBVCB.2373749002.TRAN THI THU NGA chuyen tien ung ho ms 2022222 be Tran thi Hong Anh.CT tu 0011000066724 TRAN THI THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 500,000.00 774490.240822.115524.ung ho ms 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 600,000.00 SHGD:10001187.DD:220824.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2002.222. CHUC EM TRAN THI HONG ANH MAU KHOE
24/08/2022 200,000.00 366582.240822.114933.MS2022.222 Hong Anh
24/08/2022 500,000.00 735308.240822.114151.ung ho MS2022222 be tran thi hong anh
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2373671114.ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0611001909282 HOANG DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 172897.240822.113743.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 222 tran thi hong anh
24/08/2022 1,000,000.00 IBVCB.2373630879.Chi Le Thanh Ly ung ho MS 2022.217 (em Long).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 50,000.00 IBVCB.2373615619.Giup ma so 2022.222 be Tran Thi Hong Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 200,000.00 519801.240822.112453.Ung ho em Tran thi Hong Anh Y Yen ND Chuc em chien thang benh tat
24/08/2022 200,000.00 986385.240822.112141.UNG HO MS 2022.222-240822-11:21:42 986385
24/08/2022 200,000.00 833880.240822.105310.Ung ho MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 300,000.00 MBVCB.2373428794.NGUYEN DUONG HUNG ung ho MS2002.222 (be TRAN THI HONG ANH.CT tu 0081000440444 NGUYEN DUONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 231667.240822.104529.ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 1,000,000.00 970082.240822.103843.ung ho MS 2022 222 Be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 100,000.00 009011.240822.103127.MS 2022.222 FT22236560169429
24/08/2022 10,000.00 SHGD:10013521.DD:220824.BO:BACH HUY ANH.Remark:ung ho MS 2022.213
24/08/2022 500,000.00 MBVCB.2373244549.MS 2022. 212 Me con Ba Than.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 500,000.00 MBVCB.2373238474.MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 300,000.00 857683.240822.100618.HOANG THI THO Chuyen tien ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 300,000.00 774226.240822.095614.VCB;0011002643148;NGUYEN THI NAM THU chuyen khoan ungho ms 2022222 be tran thi hong anh
24/08/2022 5,000,000.00 237606.240822.095203.Ong Tu Van giup dong vien be Tran Thi Hong Anh ms 2022 222 FT22236613969801
24/08/2022 200,000.00 938460.240822.093946.Ung ho MS 2022.222- be Tran thi Hong Anh FT22236499803033
24/08/2022 5,500.00 651316.240822.093733.Ung ho MS 2022 221 NAM MO A DI DA PHAT
24/08/2022 250,000.00 MBVCB.2373089503.con Tran Thi Hong Anh benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2373084273.MS 2022.222.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 50,000.00 915977.240822.092250.Ung ho MS 2022.222 Tran Hong Anh FT22236048795703
24/08/2022 20,000.00 MBVCB.2373033674.Ung ho MS 2022.220?(em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2373023997.M: Ung ho MS 2022 222 Be Hong Anh.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2373020916.M: Ung ho MS 2022 221 Be San San.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2373015509.M: Ung ho MS 2022 220 Em Tuan Anh.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 500,000.00 SHGD:10007687.DD:220824.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.213 be Trinh San San
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2373012018.C: Ung ho MS 2022 219 Ba Len.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 701097.240822.090747.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 300,000.00 688992.240822.090301.NGUYEN VAN HOA Chuyen tien ung ho MS2022222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 2,000,000.00 803714.240822.090248.MS 2022.222 ung ho
24/08/2022 50,000.00 435329.240822.090147.MS 2022 213 be Trinh San San
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372969001.S: Ung ho MS 2022 218 Chu Hoa.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372964060.H: Ung ho MS 2022 217 Em Long.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372961026.N: Ung ho MS 2022 216 Chi Nguyet.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372958063.M: Ung ho MS 2022 215 Em Thuy.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372953787.M: Ung ho MS 2022 214.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 5,000.00 MBVCB.2372952359.M: Ung ho MS 2022 213 Ong Vuong.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 500,000.00 MBVCB.2372925448.ms 2022 222 uh be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/08/2022 400,000.00 MBVCB.2372923432.Ung ho Ms 2022.222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 100,000.00 MBVCB.2372904371.UH MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2372901625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.222 (ba Tran Thi Hong Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 200,000.00 MBVCB.2372897837.Ung ho MS 2022.222 be tran thi hong anh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 8,000.00 MBVCB.2372881692.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 300,000.00 840149.240822.081237.Anh chuyen ung ho MS 2022222 be tran thi hong anh FT22236954119140
24/08/2022 200,000.00 262730.240822.080310.ung ho be Tran thi Hong Anh con anh Tran Van Doanh
24/08/2022 100,000.00 317742.240822.075756.Nhom vien gach nho ung ho ma so 219 va 221
24/08/2022 150,000.00 315103.240822.075650.Nhom vien gach nho ung ho ma so 216 217 va 218
24/08/2022 10,000.00 264919.240822.075229.Vinh Nam ung ho ms 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 500,000.00 989801.240822.074740.TRUONG QUANG TRI Chuyen tien ung ho ms 2022222
24/08/2022 300,000.00 275719.240822.073831.ung ho MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
24/08/2022 200,000.00 813912.240822.073103.ung ho ma 2022.222 tran thi hong anh FT22236778029163
24/08/2022 500,000.00 967316.240822.073013.ung ho MS 2022222 TRAN THI HONG ANH
24/08/2022 50,000.00 911318.240822.061736.nguyen ba namung ho ms 2022220 e le thi tuan anh
24/08/2022 50,000.00 910667.240822.061615.nguyen ba namung ho ms 2022219 gd ba len
24/08/2022 100,000.00 789236.240822.061219.MS 2022.221 FT22236005595551
24/08/2022 50,000.00 899841.240822.053936.Ung ho MS 2022213 be Trinh San San
24/08/2022 1,000,000.00 098900.240822.053452.ung ho MS 2022.213 be Trinh San San. Ha Noi
24/08/2022 200,000.00 106355.230822.234008.ung ho MS 2022.213 (be Trinh San San)
24/08/2022 200,000.00 106129.230822.233908.ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh)
24/08/2022 300,000.00 105857.230822.233738.Ghi ro ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len)
24/08/2022 100,000.00 105573.230822.233634.ung ho MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang)
24/08/2022 300,000.00 105035.230822.233345.ung ho MS 2022.217 (Nguyen Thanh Long)
24/08/2022 1,000,000.00 662101.230822.231847.Ung ho MS 2022 213 be Trinh San San Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24/08/2022 50,000.00 MBVCB.2372404504.MS 2022.216 (chi Nguyen Thi Nguyet).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 369,174.00 262746.230822.225117.Le Trung Van ung ho MS 2022 218 chu Nguyen Van Hoang 0908 328 579
24/08/2022 50,000.00 MBVCB.2372396708.MS 2022.213 (be Trinh San San).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/08/2022 369,528.00 256437.230822.224816.Avon Tien Phong ung ho MS 2022 213 be Trinh San San 0913 136 751
25/08/2022 1,000,000.00 248220.250822.225418.Ung ho MS 2022 223 em Trinh Dinh Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2379609801.MAI THI ANH chuyen tien ung ho MS 2022.222 ( chau Tran Thi Hong Anh) .CT tu 0211000087148 MAI THI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 50,000.00 724537.250822.215805.Ung ho NCHCCCL
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2379404962.ast.CT tu 1020687535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 300,000.00 MBVCB.2379387714.ung ho MS 2022.222?(be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0021000373406 DANG THI THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2379386908.ast.CT tu 1022353945 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2379377334.ast.CT tu 1027465944 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 100,000.00 461197.250822.204431.Ung ho MS 2022 223 em TRINH DINH HUY
25/08/2022 200,000.00 556301.250822.203703.MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 300,000.00 MBVCB.2379320270.ung ho?MS 2022.222?(be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 500,000.00 MBVCB.2379244646.ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 660965.250822.200939.Ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2379186585.HO THI THANH VAN chuyen tien MS 2022.222 (be tran thi hong anh).CT tu 0271001036857 HO THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 20,000.00 MBVCB.2379148589.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.223 chau trinh dinh huy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 220691.250822.194020.VCB;0011002643148;bellsu ck ung ho ma so 2022 222 be tran thi hong anh
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2379081505.ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 500,000.00 MBVCB.2379018891.Ung ho MS 2022.222(be Tran T Hong Anh).CT tu 0721005140943 CHU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 50,000.00 904084.250822.190956.T ung ho em Trinh Dinh Huy MS 2022.223
25/08/2022 200,000.00 496917.250822.185734.Ung ho MS2022.220 Le Thi Tuan Anh FT22237666314359
25/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2378867367.ung ho ms 2022.222 Nguyen Thi Hong Anh.CT tu 0301000301522 DINH MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 024046.250822.181344.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 100,000.00 842278.250822.181042.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022223 em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 100,000.00 SHGD:10000963.DD:220825.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.222chuc chi Tran Thi Hong Anh mau khoe
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2378380813.Ung ho MS 2022.215 (em Nguyen Thi Thuy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 100,000.00 SHGD:10000966.DD:220825.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.223chuc anh Trinh Dinh Huy mau khoe
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2378361576.Ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 900,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..28025408358.28025408358-0933497019-ung ho ms 2022222 tran thi hong anh
25/08/2022 100,000.00 358436.250822.160558.VCB;0011002643148;TA THI KIM CUC chuyen khoan ung ho be Trinh San San
25/08/2022 200,000.00 291371.250822.035414.Ung ho em trinh san san ma so 2022221
25/08/2022 200,000.00 758039.250822.153346.MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 100,000.00 003059.250822.152643.Ung ho NCHCCCL
25/08/2022 1,000,000.00 180007.250822.152209.Ung ho MS 2022.220 Em Le Thi Tuan Anh FT22237007439102
25/08/2022 500,000.00 181420.250822.150955.TRAN TRI TUE Ung ho MS 2022.220 em Le Thi Tuan Anh
25/08/2022 3,000,000.00 109673.250822.145956.co le hoa ung ho ma so 2022 222 be tran thi hong anh
25/08/2022 500,000.00 928209.250822.144731.Le Thi Hong Loan chuyen tien ung ho MS 2022.221 be Trinh San San
25/08/2022 50,000.00 089733.250822.141919.Ung ho MS 2022.223 em Trinh Dinh Huy FT22237211274834
25/08/2022 300,000.00 MBVCB.2377691184.Ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0121000791620 MAI THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2377597423.aa.CT tu 1027882536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2377583736.aa.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 1,000,000.00 692875.250822.132416.ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 50,000.00 IBVCB.2377549093.Giup ma so 2022.223 em Trinh Dinh Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 100,000.00 167321.250822.131306.Ms 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 200,000.00 672236.250822.131243.MS 2022222 be Hong Anh
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2377521250.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup chau Trinh Dinh Huy MS.2022 223.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2377514854.MS 2022223.CT tu 1012782935 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 100,000.00 165438.250822.130931.Ms 2022 223 em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 100,000.00 507376.250822.130402.MS 2022.223 ( EM TRINH DINH HUY)-250822-13:04:04 507376
25/08/2022 100,000.00 471305.250822.130305.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 223 trinh dinh huy
25/08/2022 100,000.00 506695.250822.130225.MS 2022. 213 (BE TRINH SAN SAN)-250822-13:02:24 506695
25/08/2022 100,000.00 215701.250822.125241.Ung ho MS 2022.217 Nguyen Thanh Long FT22237598100273
25/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2377461287.NGUYEN THANH THUY ung ho MS 2022.222.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 100,000.00 213625.250822.125048.Ung ho MS 2023.221 Trinh San San FT22237587099195
25/08/2022 100,000.00 211038.250822.124825.Ung ho MS.2022.223 Trinh Dinh Huy FT22237077402988
25/08/2022 200,000.00 119213.250822.124524.Ung ho NCHCCCL
25/08/2022 500,000.00 331317.250822.124245.SANG, TRINH UNG HO BE TRAN T HONG ANH MS 2022.222
25/08/2022 10,000.00 351284.250822.122731.VU MANH QUAN chuyen khoan
25/08/2022 500,000.00 MBVCB.2377350142.Giup do 2022.223.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 573247.250822.115048.UNG HO MS 2022222 BE TRAN THI HONG ANH
25/08/2022 300,000.00 183324.250822.114817.MS 2022.222(be Tran Thi Hong Anh)
25/08/2022 5,500.00 095485.250822.112645.Ung ho MS 2022 223 NAM MO A DI DA PHAT
25/08/2022 5,500.00 091996.250822.112557.Ung ho MS 2022 222 NAM MO A DI DA PHAT
25/08/2022 300,000.00 MBVCB.2377144947.Hoang Anh Q4 TPHCM.CT tu 0511000454694 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 500,000.00 461140.250822.112434.UNG HO BE TRAN THI HONG ANH (MA SO 2022.222).-250822-11:24:35 461140
25/08/2022 300,000.00 916540.250822.112025.KY THANH DOAN chuyen khoan ung ho MS 2022 213 be TRINH SAN SAN
25/08/2022 200,000.00 086673.250822.105943.Ung ho ms 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 500,000.00 289369.250822.105359.UNG HO MS 2022.222 (BE TRAN THI HONG ANH)
25/08/2022 200,000.00 000615.250822.104422.CK nhanh - ung ho ms 2022.222
25/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2376939537.ung ho MS 2022. 222 ( be Tran thi Hong Anh).CT tu 0071002627728 NGUYEN THI NGOC HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 500,000.00 MBVCB.2376923994. chuyen tien nho Bao Vietnamnet chuyen ung ho be Trinh Dinh Huy (MS 2022.223) chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 5,000.00 MBVCB.2376916697.Tra Xuan Binh giup ms 2022223.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 250,000.00 006593.250822.102857.MS 2022.223 - em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 200,000.00 065109.250822.102747.Ung ho Ms 2022223 em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 10,000.00 705696.250822.102236.HOANG NGOC CHUYEN chuyen khoan
25/08/2022 300,000.00 861770.250822.102107.MS 2022.222 ( be Tran Thi Hong Anh)
25/08/2022 200,000.00 826696.250822.101317.IBFT A tien gui giup do MS 2022.223
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2376821527.MS 2022.223.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 100,000.00 411641.250822.095714.UNG HO MS 2022.221 - BE TRINH SAN SAN -250822-09:55:48 411641
25/08/2022 200,000.00 610900.250822.095554.NGUYEN THI TUYET LAN chuyen khoan MS 2022 223 Trinh Dinh Huy
25/08/2022 1,000.00 IBVCB.2376758339.ss.CT tu 1020279755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 200,000.00 592018.250822.094839.MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 8,000.00 MBVCB.2376722727.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2376689603.Ung ho MS 2022.221 Trinh San San.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 300,000.00 619855.250822.093420.TRAN THI HO LAN UNG HO MS 2022 220 LE THI TUAN ANH
25/08/2022 100,000.00 621237.250822.093021.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022222 Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2376659805.Ung ho ms 2022.223 (trinh dinh huy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 968532.250822.092229.HUYNH THI NGOC TUYET Chuyen tien ung ho MS 2022222 BE TRAN THI ANH HONG
25/08/2022 100,000.00 968083.250822.092213.ung ho MS 2022223 em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 200,000.00 MBVCB.2376582395.VU DUY NHI chuyen tien MS 2022.233. Chau Trinh Dinh Huy.CT tu 1014901761 VU DUY NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 300,000.00 760639.250822.085920.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 223 be Trinh Dinh Huy
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2376526232.Ung ho 2022 223 Trinh Dinh Huy.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/08/2022 100,000.00 MBVCB.2376505493.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 100,000.00 467511.250822.084340.MS 2022. 222 Tran Thi Hong Anh FT22237080055900
25/08/2022 100,000.00 873721.250822.084301.ung ho MS 2022223 em trinh dinh huy
25/08/2022 3,000,000.00 466965.250822.084113.Ong Tu Van giup dong vien ms 2022 223 em Trinh Dinh Huy FT22237994195176
25/08/2022 300,000.00 MBVCB.2376477868.ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 200,000.00 302146.250822.083436.MS 2022.217. Nguyen Thanh Long
25/08/2022 3,000,000.00 MBVCB.2376399345.UNG HO MS 2022.222 ( Be TRAN THI HONG ANH).CT tu 0251001001316 DINH THI QUYNH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/08/2022 10,000.00 276904.250822.075709.Vinh Nam ung ho ms 2022 223 em Trinh Dinh Huy
25/08/2022 300,000.00 687936.250822.075127.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 223 TRINH DINH HUY
25/08/2022 20,000.00 980208.250822.074441.ung ho ms 2022.223 em Trinh dinh Huy
25/08/2022 200,000.00 746420.250822.074315.IBFT Ung ho MS 2022.222
25/08/2022 360,000.00 757172.250822.073631.ung ho ms 2022223 be Trinh Dinh Huy
25/08/2022 300,000.00 827648.250822.073615.Ung ho MS 2022.223 em Trinh Dinh Huy FT22237005006204
25/08/2022 200,000.00 824183.250822.072917.ung ho ma so 2022.222 be Tran Thi Hong Anh FT22237990877078
25/08/2022 1,000,000.00 710346.250822.071830.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 50,000.00 721614.250822.070202.ung ho ms 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 50,000.00 699179.250822.062849.nguyen ba namung ho ms 2022221 be trinh san san
25/08/2022 50,000.00 698735.250822.062659.nguyen ba namung ho ms 2022222 be hong anh
25/08/2022 50,000.00 679010.250822.051201.Ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25/08/2022 100,000.00 589729.240822.233135.Ung ho NCHCCCL Viet 0398219802
25/08/2022 200,000.00 771683.240822.225749.MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh Chuc be mau som khoi benh
26/08/2022 500,000.00 831169.260822.223710.Ung ho MS 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien FT22239468006366
26/08/2022 100,000.00 076152.260822.223436.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022 221
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383370269.NGUYEN THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2022.221 ( be Trinh San San).CT tu 0071005450132 NGUYEN THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383361102.NGUYEN THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0071005450132 NGUYEN THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383351715.NGUYEN THANH HOA chuyen tien ung ho ms-2022.222( be Tran thi Hong Anh).CT tu 0071005450132 NGUYEN THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 385324.260822.215346.Ung ho MS 2022 218 chu Nguyen Van Hoang
26/08/2022 200,000.00 818791.260822.215128.Ung ho MS 2022 211 be Nguyen Thanh Dat
26/08/2022 200,000.00 366572.260822.214834.Ung ho MS 2022 212 me con ba Than
26/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..28084070137.28084070137-0566098991-NGUYEN THI THAO LY chuyen tien mien phi qua MoMo
26/08/2022 200,000.00 100452.260822.212925.Ung hoMS 2022.221(be Trinh San San)
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2383237287.abc.CT tu 0011001002163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 100,000.00 718246.260822.210352.Ung ho MS 2022.222 FT22238584147195
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2383126858.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2383122166.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 1,000,000.00 509162.260822.203122.Ung ho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26/08/2022 10,000.00 MBVCB.2383037967.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.224(be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 042793.260822.200402.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022223 va20224
26/08/2022 200,000.00 065018.260822.194106.Ung ho MS 2022.221
26/08/2022 1,000,000.00 506596.260822.193826.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022221 be Trinh San San
26/08/2022 500,000.00 656073.260822.191242.MS2022224 Duong H Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2382728678.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup chau Duong Huynh Kim Tien MS2022 224.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 719664.260822.190250.T ung ho be Duong Huynh Kim Tien MS 2022.224
26/08/2022 50,000.00 MBVCB.2382532361.ung ho MS 2022.222.CT tu 0351000849477 VU DANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 812399.260822.180632.ung ho MS 2022 219 gia dinh ba Len
26/08/2022 1,000.00 IBVCB.2382351473.aa.CT tu 0251002768539 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 1,000.00 IBVCB.2382141585.aa.CT tu 1014237721 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2382142038.Ung ho MS2022.22.CT tu 0421000544693 NGUYEN MACH THANH VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 698919.260822.163818.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 156410.260822.161623.Ung ho MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien) chuc be mau khoe
26/08/2022 100,000.00 SHGD:10000935.DD:220826.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.224chuc em Duong Huynh Kim Tien mau khoe
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2381690424.NGUYEN QUANG LAM chuyen tien be Tien MS 2022224.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 20,000.00 MBVCB.2381670183.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.224 be duong huynh kim tien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 10,000.00 904155.260822.150347.chuyen tien cho em kho khan
26/08/2022 200,000.00 833621.260822.144922.Ung ho MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
26/08/2022 1,000.00 IBVCB.2381565324.aa.CT tu 1028829598 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2381542339.Ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 638071.260822.142424.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 300,000.00 915660.260822.135515.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 5,000.00 MBVCB.2381387400.Tra Xuan Binh giup ms 2022224.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 300,000.00 796116.260822.135050.Uh chau MS 2022.224 FT22238706907225
26/08/2022 200,000.00 IBVCB.2381369940.TKV gui MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 1,000,000.00 974687.260822.132254.VCB;0011002643148;HOANG THI HONG MINH chuyen khoan cho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 10,000.00 479953.260822.130748.IBFT NGUYEN THI NGOC TUYEN chuyen tien
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2381155339.ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 50,000.00 IBVCB.2381135933.Giup ma so 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 200,000.00 193161.260822.122320.MS 2022.224 FT22238735305002
26/08/2022 100,000.00 951027.260822.115424.MS 2022.224 BE DUONG HUYNH KIM TIEN-260822-11:54:26 951027
26/08/2022 100,000.00 144376.260822.115249.MS2022.223 TRINH DINH HUY
26/08/2022 100,000.00 367743.260822.115207.MS2022.222 TRAN THI HONG ANH
26/08/2022 100,000.00 284141.260822.115118.MS2022.221 TRINH SAN SAN
26/08/2022 1,000,000.00 340340.260822.112647.UNG HO MS 2022.222 BE TRAN THI HONG DU
26/08/2022 5,500.00 076302.260822.112549.Ung ho MS 2022 224 NAM MO A DI DA PHAT
26/08/2022 200,000.00 102845.260822.111948.UH MS 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien, Cao Lanh, Dong Thap FT22238471162007
26/08/2022 300,000.00 695611.260822.111302.ung ho ms 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 300,000.00 MBVCB.2380808135.Ung ho ma so 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0011000444173 PHAM THI HOANG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2380689973.MS2022 222 gui be Tran Thi Hong Anh chuc em mau khoe.CT tu 1015961016 DO THI NGOC DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 3,000,000.00 MBVCB.2380659309.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.224( be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 940874.260822.103159.ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 1,000,000.00 648771.260822.100913.Ung ho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 175,000.00 ATM_FTF.00001450.194324.20220826.100418.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.022075.GD:STB PGD VAN QUAN - DON HANOI VNM
26/08/2022 200,000.00 979703.260822.100021.Ung ho MS 2022.224 FT22238023120595
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2380483707.ung ho ms 2022.222.be tran thi hong anh.CT tu 0491000064084 PHUNG NAM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 669633.260822.095218.Ung ho MS 2022 224 Be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 500,000.00 103096.260822.094909.ung ho be Duong Huynh Kim Tien MS 2022224
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2380459227.MS 2022.224.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2380396425.UNG HO MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 969361.260822.091906.TRINH MINH HIEU chuyen tien ung ho MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 950878.260822.091555.ung ho MS 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 724567.260822.091315.UH 2022.224 Duong Huynh Kim Tien FT22238722004865
26/08/2022 500,000.00 608954.260822.091155.Ung ho ma so 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
26/08/2022 500,000.00 806611.260822.091006.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 SHGD:10001560.DD:220826.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 223 TRINH DINH HUY
26/08/2022 500,000.00 603993.260822.090402.Ung ho ma so 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 8,000.00 MBVCB.2380282694.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 400,000.00 MBVCB.2380258053.MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0071001339961 VUONG THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 377556.260822.085125.NGUYEN THU TRANG chuyen khoan ung ho ms 2022 224 be duong huynh kim tien
26/08/2022 20,000.00 369173.260822.084847.Ung ho NCHCCCL
26/08/2022 5,000,000.00 652981.260822.084749.Ong Tu Van giup do MS 2022224 be Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 854645.260822.084540.ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len)
26/08/2022 200,000.00 642538.260822.084253.ung hoMS 2022217Nguyen Thanh Long
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2380201552.MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 114017.260822.083716.ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San)
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2380187024.Ung ho MS 2022.224(be duong huynh kim tien).CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 500,000.00 SHGD:10011349.DD:220826.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.223 chau Trinh Dinh Huy
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2380170632.Ung ho MS 2022.224 be duong huynh kim tien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2380146304.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 1,500,000.00 587844.260822.081704.KOLMAKOVA EKATERINA ho tro MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 1,000,000.00 615662.260822.081655.VCB;0011002643148;MS2022 224 be Kim Tien
26/08/2022 200,000.00 579296.260822.081127.NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho MS 2022224 mong con Kim Tien mau binh phuc
26/08/2022 400,000.00 845873.260822.080840.ung ho Ma so 2022.224 Be Duong Huynh Kim Tien FT22238790009445
26/08/2022 1,000,000.00 PHAN CHAU VIEN GUI MS 2022.218, MS 2022.220, MS 2022.221, MS 2022.222, MS 2022.223 MOI NGUOI 200.000 VND
26/08/2022 50,000.00 348798.260822.075426.DOAN TAT HA chuyen tien MS 2022.224
26/08/2022 10,000.00 264921.260822.075224.Vinh Nam ung ho ms 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 360,000.00 979196.260822.074023.ung ho ms 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
26/08/2022 100,000.00 825712.260822.073609.Hue chuyen ung ho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien FT22238057923261
26/08/2022 100,000.00 MBVCB.2380021902.MS 2022 224.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/08/2022 1,000,000.00 127992.260822.072714.ung hoMS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
26/08/2022 200,000.00 212198.260822.072450.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 224 be duong huynh kim tien
26/08/2022 20,000.00 371919.260822.070122.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x
26/08/2022 200,000.00 740441.260822.063952.TRINH THI TRUNG Ung ho MS2022222 Tran thi Hong AnhChuyen tien
26/08/2022 200,000.00 361483.260822.052616.ung ho em MS 2022_217(Nguyen Thanh Long)
26/08/2022 500,000.00 MBVCB.2379800122.VAN THI THU THUY ung ho MS 2022.222?(be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0071002850591 VAN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2379748451.ung ho ms 2022.222(be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2379745137.ung ho ms 2022.223(em Trinh Dinh Huy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/08/2022 200,000.00 MBVCB.2379734155.Ung ho ms2022.222(be tran thi hong anh).CT tu 0451001518131 NGUYEN THI THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 2,000,000.00 MBVCB.2386587686.VU HOA AN chuyen tien ung ho MS 2022.222 ( Be Tran Thi Hong Anh ).CT tu 0021000500269 VU HOA AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 200,000.00 915428.270822.225859.THANH HAI ung ho MS 2022 225 anh Chau Muon
27/08/2022 100,000.00 674019.270822.225757.UNG HO MS 2022.221(BE TRINH SAN SAN)-270822-22:57:56 674019
27/08/2022 300,000.00 MBVCB.2386549317.UNG HO MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 1,000.00 IBVCB.2386547760.ast.CT tu 0071000870443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 300,000.00 279211.270822.223119.VCB;0011002643148;HAN THANH TUAN MS 2022221be Trinh San San
27/08/2022 100,000.00 577179.270822.221951.TRAN DUC NGOC ung ho MS 2022220 em Le Thi Tuan Anh
27/08/2022 100,000.00 557796.270822.220528.Ung ho Ms2022224 be Duong Huynh Kim Tien
27/08/2022 250,000.00 MBVCB.2386442117.con trai Trinh Dinh Huy benh U nao.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 100,000.00 293331.270822.211743.ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh (kem 100k tai khoan NGUYEN THI HA chuyen khoan khong ghi chu)
27/08/2022 10,000.00 MBVCB.2386342455.PHAM THI QUYNH ANH chuyen tien.CT tu 9964509244 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 50,000.00 290661.270822.211154.ung hon2022222 be tran thi hong anh
27/08/2022 100,000.00 288321.270822.210711.NGUYEN THI HA chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
27/08/2022 10,000.00 MBVCB.2386315645.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.255 (anh Chau Muon).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 2,000,000.00 MBVCB.2386267538.MS 2022 221BE TRINH SAN SAN.CT tu 0071000075319 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 5,000.00 MBVCB.2385907815.NGUYEN VAN HIEU chuyen tien.CT tu 9896224051 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 500,000.00 386595.270822.184331.MS 2022.217 ung ho em nguyen thanh long FT22239945369690
27/08/2022 300,000.00 608088.270822.184259.ung hoMS 2022221be Trinh San San
27/08/2022 400,000.00 MBVCB.2385883407.Ung ho ms 2022.088 be Pham Cong Danh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 300,000.00 MBVCB.2385879792.Ung ho ms 2022.223 em Trinh Dinh Huy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 300,000.00 MBVCB.2385876751.Ung ho ms 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 100,000.00 533856.270822.181242.Ung ho MS 2022 224 be DUONG HUYNH KIM TIEN
27/08/2022 100,000.00 241968.270822.173041.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 224
27/08/2022 100,000.00 076619.270822.172756.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 225
27/08/2022 100,000.00 239963.270822.172110.TRAN CAM VAN chuyen khoanMS2022221betrinhsansan
27/08/2022 20,000.00 279655.270822.170631.UH NCHCCCL
27/08/2022 1,000,000.00 708071.270822.164641.Ung ho MS 2022 225 anh Chau Muon Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27/08/2022 200,000.00 282074.270822.163049.Uh MS 2022.223 Em Trinh Dinh Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27/08/2022 100,000.00 032672.270822.161239.T ung ho A Chau Muon MS 2022.225
27/08/2022 50,000.00 MBVCB.2385342833.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.225 anh chau muon.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2385276248.ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2385272736.ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2385271062.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2385267522.ung ho MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 50,000.00 983594.270822.154202.MS 2022.225. hunghoaiduc
27/08/2022 200,000.00 051912.270822.152502.Ung ho MS 2022.225 a Chau Muon FT22239582760736
27/08/2022 10,000.00 425800.270822.145502.ON GIA HUY chuyen khoan
27/08/2022 73,000.00 041043.270822.142832.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.224 gd be Duong Huynh Kim Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22239269016200
27/08/2022 50,000.00 037608.270822.141017.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.225 anh Chau Muon. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22239582801785
27/08/2022 900,000.00 401359.270822.140450.Ung ho MS 2022 223 MS 2022 224 ms 2022 225
27/08/2022 900,000.00 398895.270822.135913.Ung ho MS 2022 220 MS 2022 221 ms 2022 222
27/08/2022 50,000.00 MBVCB.2384962232.Ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0271000000894 LE THI MINH THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 900,000.00 398246.270822.135744.Ung ho MS 2022 217 MS 2022 218 ms 2022 219
27/08/2022 100,000.00 395486.270822.135125.Ung ho MS 2022 225 anh CHAU MUON
27/08/2022 200,000.00 174828.270822.134725.ung ho be Trinh San San ma so 2022.221 nho bao chuyen giup xin cam on
27/08/2022 200,000.00 729624.270822.134411.ung ho be Tran Thi Hong Anh ma so 2022.222 nho bao chuyen giup xin cam on
27/08/2022 100,000.00 788916.270822.132630.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon). Nguoi gui-Van Nha
27/08/2022 50,000.00 IBVCB.2384865560.Giup ma so 2022.225 anh Chau Muon .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 200,000.00 996894.270822.131519.MS 2022.225 (anh Chau Muon)
27/08/2022 500,000.00 027403.270822.131115.Ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh FT22239158819001
27/08/2022 200,000.00 248077.270822.121614.Ung ho NCHCCCL Huong 0983438068 FT22239820019365
27/08/2022 200,000.00 MBVCB.2384587439.Ung ho MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 8,000.00 MBVCB.2384518394.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 100,000.00 576244.270822.111316.ung ho ms 2022.225 (anh Chau Muon)
27/08/2022 100,000.00 897288.270822.105042.ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San)
27/08/2022 100,000.00 263981.270822.105035.ms 2022 223 e trinh dinh huy
27/08/2022 100,000.00 171527.270822.104938.ms 2022 024 be duong huynh kim tien
27/08/2022 100,000.00 706149.270822.104146.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022 225 anh Chau Muon
27/08/2022 100,000.00 539687.270822.095724.ung ho ms2022.223 em Trinh Dinh Huy
27/08/2022 100,000.00 773757.270822.094552.LE HONG YEN MS2022221 be trinh sansan mong be khoi benh
27/08/2022 300,000.00 MBVCB.2384186465.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0011001029444 NGUYEN THE TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 200,000.00 346807.270822.091943.MS 2022.225 (ANH CHAU MUON)-270822-09:19:43 346807
27/08/2022 5,500.00 435418.270822.084633.Ung ho MS 2022 225 NAM MO A DI DA PHAT
27/08/2022 100,000.00 MBVCB.2384005624.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 5,000,000.00 631540.270822.083615.Ong Tu Van tro giup ms2022225 a Chau Muon chua benh
27/08/2022 200,000.00 537274.270822.082537.VCB;0011002643148;LE HUU PHUOC chuyen khoan
27/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383964036.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383957398.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2022.218(chu Nguyen van Hoang).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 10,000.00 286681.270822.080529.Vinh Nam ung ho ms 2022 225 anh Chau Muon
27/08/2022 200,000.00 322455.270822.080249.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 225 chau muon
27/08/2022 500,000.00 MBVCB.2383909050.ms 2022 225 uh anh Chau Muon.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/08/2022 300,000.00 718292.270822.075947.UNG HO MS 2022.225 (ANH CHAU MUON)
27/08/2022 300,000.00 718207.270822.075851.UNG HO MS 2022.224 (BE DUONG HUYNH KIM TIEN)
27/08/2022 300,000.00 718111.270822.075748.UNG HO MS 2022.223 (EM TRINH DINH HUY)
27/08/2022 300,000.00 717996.270822.075644.UNG HO MS 2022.222 (BE TRAN THI HONG ANH)
27/08/2022 300,000.00 717909.270822.075536.UNG HO MS 2022.221 (BE TRINH SAN SAN)
27/08/2022 100,000.00 MBVCB.2383896124.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 300,000.00 717813.270822.075433.UNG HO MS 2022.219 (GIA DINH BA LEN)
27/08/2022 300,000.00 717723.270822.075340.UNG HO MS 2022.212 (ME CON BA THAN)
27/08/2022 300,000.00 717622.270822.075232.UNG HO MS 2022.211 (BE NGUYEN THANH DAT)
27/08/2022 50,000.00 MBVCB.2383875695.ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 30,000.00 MBVCB.2383828880.MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 30,000.00 MBVCB.2383824439.MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 30,000.00 MBVCB.2383819265.MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 200,000.00 412127.270822.071129.ung ho MS 2022.223 ( em Trinh Dinh Huy)
27/08/2022 100,000.00 853058.270822.070331.ung ho ms2022.221 be Trinh San San
27/08/2022 1,000,000.00 475611.270822.070006.ung ho MS 2022.224 Be Duong Huynh Kim Tien. Dong Thap
27/08/2022 1,000,000.00 746512.270822.065942.ung ho ma so 2022.221 (be Trinh San San)
27/08/2022 100,000.00 200158.270822.064926.Ung ho MS 2022 221 Trinh san san
27/08/2022 100,000.00 906150.270822.012045.MS 2022.224 Be Duong Huynh Thi Kim Tien FT22239809407041
27/08/2022 200,000.00 MBVCB.2383655343.PHAN THI KIM TRANG chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl.CT tu 0271001101145 PHAN THI KIM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 100,000.00 901987.270822.005628.MS 2022 224 Be Duong Huynh Kim Tien FT22239080593332
27/08/2022 60,000.00 MBVCB.2383560050.Ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh KimTien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/08/2022 300,000.00 614218.260822.231340.Ung ho MS 2022 221 be Trinh San San
27/08/2022 200,000.00 073087.260822.230915.Ung ho MS 2022 222 be Tran Thi Hong Anh
27/08/2022 50,000.00 851163.260822.225944.ung ho ms 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien FT22239570691534
27/08/2022 100,000.00 938842.260822.224804.NGUYEN THI NGOC chuyen tien
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2389402023.LUU XUAN DUAN chuyen tien ung ho MS 2022.226 (be Quynh Nhu)..CT tu 0491000089712 LUU XUAN DUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 1,000.00 IBVCB.2389370034.lbiu.CT tu 1023365120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 100,000.00 936364.280822.215511.NGUYEN QUOC SINH CHUYEN KHOAN ung ho MS 2022226 be Quynh Nhu
28/08/2022 500,000.00 027226.280822.215511.UNG HO MS 2022.223 ( TRINH DINH HUY )-280822-21:55:09 027226
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2389341462.ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 165690.280822.215229.Ung ho TH 2022 221 Trinh San San
28/08/2022 500,000.00 578970.280822.215108.ung ho MS 2022.220 le thi tuan anh FT22241565975029
28/08/2022 500,000.00 024626.280822.214527.UNG HO MS 2022.226 ( BE QUYNH NHU )-280822-21:45:24 024626
28/08/2022 500,000.00 023349.280822.214109.UNG HO MS 2022.220 ( EM LE THI TUAN ANH )-280822-21:41:08 023349
28/08/2022 500,000.00 MBVCB.2389207612.ung ho ms 2022.224(be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2389181147.ung ho ms 2022.225(anh Chau Muon).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2389170074.ung ho ms 2022.226(be Quynh Nhu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2389147321.LE THANH HUNG chuyen tien ung ho qua bao VIETNAMNET MS 2022.226 (be Quynh Nhu).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 300,000.00 855691.280822.203740.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.226 (be Quynh Nhu)
28/08/2022 500,000.00 848816.280822.203311.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien)
28/08/2022 500,000.00 846098.280822.203131.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon)
28/08/2022 100,000.00 064958.280822.202424.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022226
28/08/2022 50,000.00 193107.280822.201924.Ung ho chau ha ngoc quynh nhu ms 2022.226
28/08/2022 200,000.00 628384.280822.191927.PHAM THANH HUONG ung ho ms 2022 221 be trinh san san
28/08/2022 200,000.00 392953.280822.190016.Ung ho MS 2022.226 FT22241734866020
28/08/2022 1,000.00 IBVCB.2388797272.aa.CT tu 1028400919 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 200,000.00 672550.280822.184443.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho em ms 2022 226 be quynh nhu
28/08/2022 200,000.00 657598.280822.180417.VCB;0011002643148;HUYNH TAN AN chuyen khoan ung ho Be Ha Ngoc Quynh Nhu thon Tra Son xa Son Ninh huyen Huong Son tinh Ha Tinh SDT 0972579105
28/08/2022 500,000.00 MBVCB.2388640092.MS 2022.226 ( Be Quynh Nhu).CT tu 0281000598912 TRAN THI HUYEN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 1,000.00 IBVCB.2388625007.aa.CT tu 1021707755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 50,000.00 525446.280822.172845.VCB;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan ung ho Ma So 2022 226 be Quynh Nhu
28/08/2022 200,000.00 543697.280822.171927.ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu)
28/08/2022 10,000.00 516188.280822.170223.Hoang Phuong Tien chuyen tien
28/08/2022 500,000.00 MBVCB.2388387410.ms 2022 226 uh be Quynh Nhu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2388357475.MS 2022 226 chau Ha Ngoc Quynh Nhu.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 100,000.00 701391.280822.163742.Ung ho MS 2022 225 anh Chau Muon
28/08/2022 100,000.00 213368.280822.163730.CH Phuoc Xuong ung ho MS 2022.224 - be Duong Huynh Kim Tien FT22241680503074
28/08/2022 100,000.00 208783.280822.163351.Tran Trung Tri ung ho MS 2022.225 - anh Chau Muon FT22241960648940
28/08/2022 100,000.00 205031.280822.163047.Vo Thi Ut ung ho MS 2022.226 - be Quynh Nhu FT22241885412973
28/08/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..28140845825.28140845825-0968140041-DUONG TAN TAI chuyen tien mien phi qua MoMo
28/08/2022 50,000.00 IBVCB.2388288126.Giup ma so 2202.226 be Quynh Nhu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2388274899.Ung ho em quynh nhu 2022226.CT tu 0201000593364 NGUYEN THI BAO SOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 897871.280822.160417.UNGHOMASO2022.221BETRINHSANSAN-280822-16:04:21 897871
28/08/2022 1,000,000.00 909079.280822.160329.TRAN VIET CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022226 Be Quynh Nhu
28/08/2022 1,000,000.00 932968.280822.160257.Ung ho MS 2022 226 be Quynh Nhu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28/08/2022 5,000,000.00 554338.280822.155552.BUI VAN TAN chuyen khoan ung ho MS 2022 226 be quynh nhu
28/08/2022 300,000.00 159235.280822.155148.Anh chuyen ung ho MS 2022226 FT22241535253066
28/08/2022 100,000.00 771709.280822.154643.ung ho MS 2022 198 em Phuong Nha
28/08/2022 150,000.00 MBVCB.2388147144.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.226( be Quynh Nhu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 479771.280822.153143.ung ho MS 2022 226 Be Quynh Nhu
28/08/2022 1,000,000.00 020468.280822.152748.CK nhanh - ung ho MS 2022.226 Be Quynh Nhu
28/08/2022 100,000.00 678719.280822.152031.ung ho MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh
28/08/2022 100,000.00 656604.280822.151408.Ung ho MS 2022 215 em Nguyen Thi Thuy
28/08/2022 500,000.00 875896.280822.150534.UNG HO MS 2023.222 (BE: TRAN THI HONG ANH)-280822-15:05:32 875896
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2387972379.DAO MINH PHONG ung ho MS 2022.224 Be Duong Huynh Kim Tien. DC Ap 4, Xa Phong My, H Cao Lanh, Dong Thap 0949454680.CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 050552.280822.140106.Ung ho NCHCCCL do tat binh 0972932622 FT22241092556718
28/08/2022 100,000.00 389959.280822.134315.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 226 be quynh nhu
28/08/2022 10,000.00 854152.280822.134000.tu thien
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2387767795.Gia dinh linh son ung ho anh Chau Muon ms2022.225.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2387762662.Gia dinh Linh Son ung ho be Tran Thi HoNg Anh ms2022.222.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 5,500.00 908887.280822.110740.Ung ho MS 2022 226 NAM MO A DI DA PHAT
28/08/2022 1,000,000.00 IBVCB.2387450532.MS 2022.224. Be Duong Huynh Kim Tien.CT tu 0071004317352 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2387361779.ung ho MS 2022.225 ( Anh Chau Muon).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 150,000.00 873150.280822.103519.Ung ho ms 2022.225 FT22241075971829
28/08/2022 500,000.00 MBVCB.2387329060.ung ho MS 2022.224( Be Duong Huynh Kim Tien ).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 50,000.00 571453.280822.100033.MINH SANG chuyen khoan chuc chuong trinh giup do duoc nhieu nguoi hon
28/08/2022 1,000,000.00 630092.280822.095923.HOANG KIM ANH Chuyen tien ms 2022221 Trinh San San
28/08/2022 5,000,000.00 572710.280822.093522.Ong Tu Van giup do cho MS 2022226 Be Quynh Nhu
28/08/2022 20,000.00 MBVCB.2387140315.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.226 be quynh nhu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2387132385.ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 8,000.00 MBVCB.2387095001.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 50,000.00 767175.280822.085501.Ung ho MS 2022.226 be Quynh Nhu FT22241479140139
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2387030280.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2387008248.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2387003481.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2386942683.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2386941738.MS 2022.223 (EM TRINH DINH HUY).CT tu 0451001954856 TA QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2386938571.MS 2022.224 (Be DUONG HUYNH KIM TIEN).CT tu 0451001954856 TA QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 200,000.00 MBVCB.2386938416.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.226 (Be Quynh Nhu) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2386933477.ung ho MS 2022.223 (em Trinh dinh Huy).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 MBVCB.2386932190.MS 2022.218 (CHU NGUYEN VAN HOANG).CT tu 0451001954856 TA QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 10,000.00 309184.280822.075944.Vinh Nam ung ho ms 2022 226 be Ha Ngoc Quynh Nhu
28/08/2022 1,000,000.00 366224.280822.072723.UNG HO MA SO 2022226 BE QUYNH
28/08/2022 50,000.00 785957.280822.070650.Ung ho NCHCCCL Le 0964771037
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2386778890.ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh.CT tu 0441000675827 TRAN TU LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 300,000.00 MBVCB.2386777315.ung ho MS 2022.221 be Trinh San San.CT tu 0441000675827 TRAN TU LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 50,000.00 747934.280822.054200.Ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
28/08/2022 50,000.00 MBVCB.2386759837.Nhan Danh Chua 3 Ngoi XINUNGHO MS 2022.222 ( be TRAN THI HONG ANH ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/08/2022 100,000.00 415773.270822.231606.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
28/08/2022 100,000.00 630793.270822.231543.Ung ho MS 2022.225 anh Chau Muon - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22241062023105
29/08/2022 200,000.00 758649.290822.215918.Ung ho MS 2022.227 em nguyen doan Lan Anh FT22242170003535
29/08/2022 100,000.00 542284.290822.215739.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.227 gd em Nguyen Doan Loan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22242503714560
29/08/2022 100,000.00 539854.290822.214340.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.226 gd em Quynh Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22242500828812
29/08/2022 500,000.00 IBVCB.2392919367.MS 2022. 227 em Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 1,000.00 IBVCB.2392886428.k.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 716713.290822.205644.ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh)
29/08/2022 100,000.00 682038.290822.205240.MS 2022.224 FT22241307324819
29/08/2022 10,000.00 MBVCB.2392781971.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.227(em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 MBVCB.2392655160.Ung ho MS 2022.227.CT tu 0011004262715 NGUYEN VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 500,000.00 485279.290822.193607.UNG HO MS 2022.227 ( EM NGUYEN DOAN LAN ANH )-290822-19:36:08 485279
29/08/2022 100,000.00 315770.290822.182229.MS 2022.223 Trinh Dinh Huy
29/08/2022 30,000.00 MBVCB.2392254122.ms 2022 221.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 30,000.00 MBVCB.2392241831.Ms 2022 224.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 30,000.00 MBVCB.2392233571.Ms 2022 223.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 30,000.00 MBVCB.2392227879.Ms 2022 226 Quynh Nhu.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 906371.290822.181326.ung ho MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 30,000.00 MBVCB.2392220672.Ms 2022 227.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 1,000,000.00 270564.290822.180704.IBFT ung ho em Huy MS 2022223
29/08/2022 100,000.00 381312.290822.175538.T ung ho em Nguyen Doan Lan Anh MS 2022.227
29/08/2022 300,000.00 425970.290822.174535.Anh chuyen Ung ho MS 2022227 FT22241047055249
29/08/2022 50,000.00 //SAL2022241S068004841002//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE.935745 NGAY 28.08.2022
29/08/2022 1,000,000.00 242818.290822.174250.Ung ho MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/08/2022 1,000,000.00 241933.290822.174003.Ung ho MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/08/2022 300,000.00 400860.290822.171551.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru
29/08/2022 100,000.00 532875.290822.165506.Ung ho MS 2022 227 em NGUYEN DOAN LAN ANH
29/08/2022 200,000.00 803435.290822.164422.MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
29/08/2022 50,000.00 433060.290822.164049.ung ho MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 500,000.00 784379.290822.163835.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em nguyen doan lan anh ms 2022 227
29/08/2022 50,000.00 IBVCB.2391664373.Giup ma so 2022.227 em Nguyen Doan Lan Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 348537.290822.155326.ung ho ms 2022.227
29/08/2022 200,000.00 983151.290822.155023.ung ho ms 2022.226
29/08/2022 50,000.00 903971.290822.154823.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022227 e Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 1,000,000.00 205980.290822.153547.Ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh)
29/08/2022 100,000.00 341468.290822.152205.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.226 (QUYNH NHU)-290822-15:21:48 341468
29/08/2022 300,000.00 IBVCB.2391460975.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 337618.290822.151611.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.227 (EM NGUYEN DOAN LAN ANH)-290822-15:15:53 337618
29/08/2022 300,000.00 IBVCB.2391452383.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 1,000.00 IBVCB.2391337878.aa.CT tu 1022365995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 15,000.00 MBVCB.2391289792.Tra Xuan Binh giup 3ms 202225 2022226 va 2022227.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 855935.290822.143304.PHAM VAN NGUYEN chuyen tienm s 2022 227 nguyen doan lan anh
29/08/2022 500,000.00 MBVCB.2391268061.Giup do 2022.227.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 10,000.00 525766.290822.141113.VANG A CHA chuyen khoan
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2391187524.MS 2022.227.CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 1,001.00 IBVCB.2391108852.aa.CT tu 9767326874 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 1,000.00 IBVCB.2391081450.aa.CT tu 1023412279 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 MBVCB.2391066090.MS 2022.227.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 5,500.00 604549.290822.132945.Ung ho MS 2022 227 NAM MO A DI DA PHAT
29/08/2022 500,000.00 015805.290822.131721.Ung ho ms 2022.227 FT22241816094991
29/08/2022 200,000.00 073640.290822.130645.IBFT ungho be trinh san san ms 2022221
29/08/2022 150,000.00 260976.290822.125604.UNG HO MA SO MS 2022.227 EM NGUYEN DOAN LAN ANH-290822-12:56:03 260976
29/08/2022 10,000.00 342979.290822.121736.NGO NGOC LAI chuyen tien
29/08/2022 200,000.00 085840.290822.120141.ung ho Ms 2022.227 FT22241563193457
29/08/2022 300,000.00 MBVCB.2390773052.MS 2022.227.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 7,000.00 176614.290822.115128.Ung ho MS 2022 227
29/08/2022 100.00 175004.290822.113754.TUONG ANH KHOA chuyen tien mien phi qua MoMo
29/08/2022 100,000.00 785667.290822.111023.khanh moc chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
29/08/2022 5,000,000.00 MBVCB.2390513029.Ung ho MS 2022.227 em nguyen doan lan anh o TT Hue.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 874584.290822.102415.MS 2022 220
29/08/2022 200,000.00 SHGD:10031534.DD:220829.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:ung ho MS 2022 221 (be Trinh San San)
29/08/2022 1,000,000.00 837617.290822.101600.MS 2022 227
29/08/2022 1,000,000.00 610949.290822.101420.Dieu Thuong giup do MS 2022226 be Quynh Nhu
29/08/2022 500,000.00 206379.290822.101256.UNG HO MS 2022.226 (be Quynh Nhu)
29/08/2022 300,000.00 167020.290822.100750.MS 2022.227 ( EM NGUYEN DOAN LAN ANH)-290822-10:07:54 167020
29/08/2022 20,000.00 MBVCB.2390309717.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.227 em nguyen doan lan anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 8,000.00 MBVCB.2390269338.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.227(em Nguyen Doan Lan Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 740676.290822.095409.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 227 nguyen doan lan anh
29/08/2022 1,500,000.00 943193.290822.094804.IBFT ung ho ms2022.225 anh chau muon
29/08/2022 1,000,000.00 922056.290822.094557.ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh)
29/08/2022 500,000.00 MBVCB.2390212096.ung ho ms 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2390197134.Ung ho MS2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 182117.290822.093934.ung ho MS 2022.226 ( Be Quynh Nhu )
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2390190990.Ung ho MS2022.222 (be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2390166571.Ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 SHGD:10031380.DD:220829.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:ung ho MS 2022 226 (Be Quynh Nhu)
29/08/2022 100,000.00 333697.290822.092815.ung ho MS 2022.226 be Quynh Nhu
29/08/2022 100,000.00 340300.290822.092624.ung ho ms 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien
29/08/2022 500,000.00 SHGD:10033994.DD:220829.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien
29/08/2022 300,000.00 SHGD:10000973.DD:220829.BO:NGUYEN QUANG DUY.Remark:IBUNG HO MS 2022.223 ( TRINH DINH HUY)
29/08/2022 200,000.00 SHGD:10000997.DD:220829.BO:TRUONG KIM VUI.Remark:IBUNG HO MS.2021.053 GIA DINH CHI LY 100K VA MS 2021.054 - 100K
29/08/2022 200,000.00 MBVCB.2390091739.UNG HO MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 479794.290822.090710.Ung ho MS 2022 222 be TRAN THI HONG ANH
29/08/2022 500,000.00 MBVCB.2390052206.ms 2022 227 uh Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 150,000.00 MBVCB.2389976681.Gia dinh Hang Nga ung ho e Huy Ms2022. 223.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2389969599.Gia dinh Hang Nga ung ho gia dinh be Tien ms2022.224.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 500,000.00 IBVCB.2389963496.LY VINH PHUOC chuyen khoan ho tro MS 2022.222.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 MBVCB.2389959220.Gia dinh Hang Nga ung ho em Lan Anh Ms 2022.227.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2389940991.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2389936761.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 100,000.00 768251.290822.083009.Huong chuyen ung ho MS 2022.222. chuc mau khoi benh FT22241314548258
29/08/2022 500,000.00 MBVCB.2389915115.ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0071004371477 PHAN NGUYEN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 500,000.00 057017.290822.080417.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 227 NGUYEN DOAN LAN ANH
29/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2389832819.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.227(em nguyen doan lan anh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 1,000,000.00 771138.290822.075931.VCB;0011002643148;UNG HO MS 2022 223 EM TRINH DINH HUY
29/08/2022 10,000.00 314199.290822.075821.Vinh Nam ung ho ms 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 1,000,000.00 609915.290822.075649.VCB;0011002643148;UNG HO MS 2022 222 BE TRAN THI HONG ANH
29/08/2022 500,000.00 445129.290822.075405.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 225 anh CHAU MUON
29/08/2022 100,000.00 721772.290822.073057.Giup MS 2022.227 FT22241238185800
29/08/2022 200,000.00 880433.290822.072800.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2022 227 Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 200,000.00 178008.290822.072734.ung ho ms 2022.227( Nguyen Doan Lan Anh)
29/08/2022 100,000.00 234938.290822.072025.MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh
29/08/2022 100,000.00 MBVCB.2389727680.Ung ho MS 2022.227. em Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 200,000.00 MBVCB.2389722828.MS 2022.227.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/08/2022 300,000.00 152954.290822.062149.ung ho be Quynh Nhu MS 2022 226
29/08/2022 2,000,000.00 068476.290822.062218.ung ho MS 2022 226 be Quynh Nhu
29/08/2022 1,000,000.00 659255.290822.054634.ung ho MS 2022.226 be Quynh Nhu. Ha Tinh
29/08/2022 500,000.00 659728.290822.001823.Ung ho MS 2022.226 be Quynh Nhu FT22241354638655
29/08/2022 100,000.00 063914.280822.232936.Ung ho MS 2022.226 be Quynh Nhu
29/08/2022 300,088.00 357154.280822.231400.VU VAN CHINH chuyen khoan MS 2022 226 Be Quynh Nhu
29/08/2022 1,000.00 IBVCB.2389485459.g.CT tu 1028794074 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/08/2022 200,000.00 040833.280822.225336.UNG HO MS 2022.21 (BE TRINH SAN SAN)-280822-22:53:34 040833
30/08/2022 200,000.00 798715.300822.224643.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.218 gd chu Nguyen Van Hoang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22243259686903
30/08/2022 100,000.00 796574.300822.223219.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.217 gd em Nguyen Thanh Long. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22243459978086
30/08/2022 100,000.00 794485.300822.221914.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.216 chi Nguyen Thi Nguyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22243062552095
30/08/2022 100,000.00 792050.300822.220444.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.215 gd em Nguyen Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22243082620786
30/08/2022 3,000,000.00 MBVCB.2396658048.ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2396656896.ung ho ms 2022.227(e Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 200,000.00 MBVCB.2396648458.ung ho ms 2022.228(a Nguyen Xuan Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 300,000.00 748505.300822.214224.Ung ho MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien FT22243407796337
30/08/2022 50,000.00 MBVCB.2396552942.ung ho MS 2022.224.CT tu 0351000849477 VU DANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 400,000.00 MBVCB.2396550896.Ho tro MS2022.221 (be Trinh San San).CT tu 0071001996397 DANG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 200,000.00 771919.300822.202618.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.228 gd anh Nguyen Xuan Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22242674042023
30/08/2022 200,000.00 534053.300822.202225.Ung ho A Mai Xuan Tien MS 2022 228
30/08/2022 500,000.00 927675.300822.201209.NGUYEN VY Chuyen tien MS 2022228
30/08/2022 300,000.00 101204.300822.190746.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
30/08/2022 258,528.00 648373.300822.183322.Chong Moi Tien Phong ung ho MS 2022 226 Be Quynh Nhu 0913 136 751 chongmoicongtrinh com
30/08/2022 258,174.00 019088.300822.182944.Avon Tien Phong ung ho MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh 0913 136 751 dietmoitienphong com
30/08/2022 258,369.00 617691.300822.182550.Le Trung Van ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien 0908 328 579 dietmoitienphong com
30/08/2022 100,000.00 171225.300822.175931.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 228 anh Nguyen xuan tien
30/08/2022 10,000.00 126348.300822.175700.Chjjkdl
30/08/2022 200,000.00 MBVCB.2395778681.ms 2022 222 be tran Thi hong anh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 1,000,000.00 483249.300822.171334.Ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30/08/2022 500,000.00 SHGD:10003354.DD:220830.BO:nguyen huu duc.Remark:ung ho ms 2022.227 (em nguyen doan lan anh)
30/08/2022 200,000.00 MBVCB.2395404325.Ung ho MS 2022.227.CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 1,000,000.00 786674.300822.162505.IBFT ung ho ms2022.227
30/08/2022 200,000.00 883625.300822.160349.MS 2022.228-300822-16:03:50 883625
30/08/2022 300,000.00 321025.300822.155737.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru
30/08/2022 100,000.00 MBVCB.2395234602.Ung ho NCHCCCL + Huyen + 0966350324.CT tu 0881000486378 VO THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 SHGD:10002890.DD:220830.BO:nguyen huu duc.Remark:ung ho ms 2022.208 (anh nguyen xuan tien)
30/08/2022 50,000,000.00 856802.300822.152336.005CVIET881 NGUYEN THI VIET-300822-15:23:35 856802
30/08/2022 500,000.00 137343.300822.145126.ung ho ma so 2022.228 a Nguyen Xuan Tien FT22242146793255
30/08/2022 400,000.00 509191.300822.144929.Ung ho MS 2022212 2022228 2022226 2022223
30/08/2022 1,001.00 IBVCB.2394944523.CV.CT tu 9708962392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 500,000.00 119126.300822.143916.ung ho MS 2022.228 FT22242295655773
30/08/2022 1,000.00 IBVCB.2394933687.ad.CT tu 1025157060 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 100,000.00 054949.300822.141330.Ung ho MS 2022 228 anh NGUYEN XUAN TIEN
30/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2394838449.ung ho ms 2022.228.CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 360,000.00 680934.300822.135750.ung ho ms 2022228 gd anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 10,000.00 MBVCB.2394736861.NGUYEN DINH PHUOC chuyen tien.CT tu 9968264737 NGUYEN DINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 200,000.00 325957.300822.132635.Ung ho MS 2022.224 Be Duong Huynh Kim Tien
30/08/2022 2,000,000.00 MBVCB.2394689879.UNG HO MS 2022.221( be TRINH SAN SAN).CT tu 0251001001316 DINH THI QUYNH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 200,000.00 323156.300822.132513.Ung ho MS 2022.222 Be Tran Thi Hong Anh
30/08/2022 200,000.00 317037.300822.132300.Ung ho MS 2022.228 Anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 300,000.00 017149.300822.131637.Ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 500,000.00 939407.300822.130638.MS 2022.228 ( A Nguyen Xuan Tien )
30/08/2022 50,000.00 IBVCB.2394577745.Giup ma so 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 10,000.00 109767.300822.124535.a di da phat ung ho ms 2022.228 nguyen xuan tien
30/08/2022 2,000,000.00 986377.300822.124455.MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2394536605.UNG HO MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 MBVCB.2394422457.LE MANH HIEN ung ho MS 2022.221 chau be Trinh San San, Dong Tam, My Duc, HN.CT tu 9913362555 LE MANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 100,000.00 272477.300822.114742.Ung ho Ms 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 5,500.00 225637.300822.113646.Ung ho MS 2022 228 NAM MO A DI DA PHAT
30/08/2022 20,000.00 MBVCB.2394303740.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.228 anh nguyen xuan tien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 300,000.00 629200.300822.112325.Ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242987735076
30/08/2022 600,000.00 SHGD:10001480.DD:220830.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.224. CHUC DUONG HUYNH KIM TIEN SUC KHOE
30/08/2022 100,000.00 723278.300822.111403.UNG HO MS 2002.228 (ANH NGUYEN XUAN TIEN)-300822-11:14:03 723278
30/08/2022 100,000.00 708288.300822.110055.MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 50,000.00 MBVCB.2394185480.MS 2022.227 (em Nguyen Doan Anh).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 MBVCB.2394057114.MS 2022.227 em Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2394053957.Ung ho MS 2022.228 ( Ng.Xuan Tien).CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 8,000.00 MBVCB.2394052752.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 898887.300822.102205.Ung ho ma so 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien va gia dinh
30/08/2022 100,000.00 108589.300822.102013.ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242053902797
30/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2393998649.MS 2022 228.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 500,000.00 348326.300822.101132.PHAM DUC HUY chuyen tien ung ho ma so 2022228. Chuc vc em va cac chau vuot qua vat va
30/08/2022 200,000.00 683063.300822.100832.UNG HO:MS 2022.223(EM TRINH DINH HUY)-300822-10:08:32 683063
30/08/2022 300,000.00 818568.300822.100640.Ung ho MS 2022 228
30/08/2022 100,000.00 802390.300822.100259.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 228 nguyen xuan tien
30/08/2022 200,000.00 064042.300822.095203.NHU LAN 0903011284 CK UNG HO FT22242900738654
30/08/2022 50,000.00 835418.300822.094657.UHMS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 1,000,000.00 669417.300822.094543.UNG HO MS2022.228 ANH NGUYEN XUAN TIEN-300822-09:45:43 669417
30/08/2022 500,000.00 547916.300822.094211.IBFT Gui MS 2022.228 Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2393822149.MS 2022.228 (Nguyen Xuan Tien).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 300,000.00 022386.300822.092419.Ung ho MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242080093919
30/08/2022 200,000.00 021872.300822.092356.MS 2022.228 ung ho anh ng xuan tien FT22242190367667
30/08/2022 200,000.00 013095.300822.091758.Nguyen Chau Anh,Nam Tu Liem,Ha Noi ung ho MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242599257829
30/08/2022 500,000.00 MBVCB.2393750102.ms 2022 228 uh Nguyen Xuan Tien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 1,000,000.00 573100.300822.090750.Ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2393722028.MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 1,000,000.00 516232.300822.085033.UNG HO MS 2022.228 ( Anh Nguyen Xuan Tien)
30/08/2022 100,000.00 943199.300822.085026.Ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2393663268.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2022.228 (a Nguyen Xuan Tien).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 100,000.00 MBVCB.2393603752.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 300,000.00 699659.300822.082120.ung ho ms 2022228 nguyen xuan tien
30/08/2022 300,000.00 360907.300822.081920.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 300,000.00 931922.300822.080936.Ung ho MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242176148371
30/08/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010
30/08/2022 500,000.00 MBVCB.2393529753.PHAM XUAN TRUONG chuyen tien giup anh NGUYEN XUAN TIEN MS2022228.CT tu 0071001336003 PHAM XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 700,000.00 ung ho NCHCCCL nguyen thanh van 0982309814
30/08/2022 10,000.00 350269.300822.080142.Vinh Nam ung ho ms 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 200,000.00 810310.300822.075937.Ms 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh
30/08/2022 100,000.00 306928.300822.075823.Ung ho MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2393515297.ung ho ma so 2022.213; 2022.215 (moi ma so 500.000).CT tu 0091000473656 TRAN THI HONG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 075903.300822.075755.VCB;0011002643148; Giup MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 100,000.00 808515.300822.075449.Ms 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
30/08/2022 1,000,000.00 629682.300822.074220.Dieu Thuong giup do MS 2022228
30/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2393475128.Ung ho MS 2022.228.CT tu 0051000108088 VO THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 100,000.00 MBVCB.2393469900.Ung ho MS 2022.228 (a Nguyen Xuan Tien).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 500,000.00 903974.300822.073823.VCB;0011002643148;MS 2022 228
30/08/2022 300,000.00 MBVCB.2393440920.MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0721000550880 PHAM THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/08/2022 100,000.00 257892.300822.072011.Ung ho MS 2022 228
30/08/2022 500,000.00 251648.300822.071629.TRAN NGOC THANH chuyen ma so 2022228
30/08/2022 50,000.00 015149.300822.071435.T ung ho Nguyen Xuan Tien MS 2022.228
30/08/2022 300,000.00 876680.300822.060841.MS 2022.227 FT22242972307260
30/08/2022 2,000,000.00 MBVCB.2393271608.ng h?MS 2022222?b Trn Th Hng nh.CT tu 0831000089841 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 100,000.00 553141.290822.231522.MS 2022.221 ung ho be trinh san san FT22242160388759
30/08/2022 100,000.00 MBVCB.2393157488.ms 2022 226 be Quynh Nhu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/08/2022 100,000.00 MBVCB.2393155078.MS 2022 225 anh Chau Muon.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 100,000.00 094982.310822.234822.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.221 gd be Trinh San San. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248600876171
31/08/2022 100,000.00 093428.310822.233435.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.229 gd em Pham Van Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248215092579
31/08/2022 500,000.00 880540.310822.225244.Chuyen tien ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
31/08/2022 100,000.00 869758.310822.224540.ung ho MS 2022229
31/08/2022 100,000.00 626219.310822.223043.MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
31/08/2022 200,000.00 827937.310822.222216.ung ho MS 2022224 be duong huynh kim tien
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2400862041.MS 2022.228.CT tu 0011002900057 TRAN THI THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2400855385.MS 2022.224.CT tu 0011002900057 TRAN THI THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 454503.310822.211931.MS 2022.229(pham van hieu)
31/08/2022 500,000.00 MBVCB.2400696587.ms 2022 229 uh em Pham Van Hieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 10,000.00 MBVCB.2400682401.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.229(em Pham Van Hieu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2400596793.ung ho MS 2022.228(anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0121000289671 NGUYEN DUC NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 010430.310822.203650.VCB;0011002643148;MS 2022 224 be Duong Huynh Kim Tien
31/08/2022 20,000.00 969488.310822.203609.VCB;0011002643148;LE PHUONG NGA 0788813878 ung ho NCHCCCL
31/08/2022 100,000.00 838524.310822.203358.VCB;0011002643148;MS 2022 221 be Trinh San San
31/08/2022 100.00 551262.310822.201918.VAN TRUNG HIEU chuyen tien mien phi qua MoMo
31/08/2022 100.00 550039.310822.201517.VAN TRUNG HIEU chuyen tien mien phi qua MoMo
31/08/2022 10,000.00 MBVCB.2400362038.NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien.CT tu 0631000412768 PHAN TIEN PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 593180.310822.191507.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022227 em Nguyen Doan Lan Anh
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2400069480.Ung ho: MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0011001086668 NGUYEN THI THIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2400044409.MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien) Ung ho.CT tu 0011001086668 NGUYEN THI THIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 500,000.00 MBVCB.2400037027.nguoi benh nang.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 200,000.00 556210.310822.181433.MS 2022.228 (ANH NGUYEN XUAN TIEN)-310822-18:14:22 556210
31/08/2022 100,000.00 136717.310822.181248.Nhom vien gach nho ung ho ma so 225 va 228
31/08/2022 150,000.00 132293.310822.181153.Nhom vien gach nho ung ho ma so 222 223 va 224
31/08/2022 10,000.00 959727.310822.173855.PHAM QUOC THAI chuyen khoan
31/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2399636796.MS 2022 225 Chau Muon.CT tu 0181003641481 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 1,000,000.00 591886.310822.163631.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
31/08/2022 200,000.00 349285.310822.163616.Ung ho MS 2022.229 FT22243458749026
31/08/2022 360,000.00 241529.310822.162358.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KC T3/8/2022 - MS 2022 218 CHU NGUYEN VAN HOANG
31/08/2022 10,000.00 174697.310822.161013.NGUYEN DUC TOAN chuyen khoan
31/08/2022 200,000.00 628873.310822.160114.Ung ho MS 2022 229 em Pham Van Hieu cau chuc em nhanh khoe
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2399266683.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.229( em Pham Van Hieu).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 1,000,000.00 708535.310822.155423.Ung ho MS 2022 229 Em Pham Van Hieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31/08/2022 300,000.00 IBVCB.2399238084.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 50,000.00 429450.310822.155254.ung ho ms 2022 229 em Pham Van Hieu
31/08/2022 150,000.00 531685.310822.152037.ung ho ms 2022.224
31/08/2022 100,000.00 969511.310822.151929.VCB;0011002643148;VO THI HONG LIEN chuyen khoan ung ho ms 2022224 be duong huynh kim tien
31/08/2022 150,000.00 128554.310822.151849.ung ho ms 2022.229
31/08/2022 150,000.00 776955.310822.151807.ung ho ms 2022.228
31/08/2022 900,000.00 842788.310822.151540.Ung ho MS 2022 226 MS 2022 227 ms 2022 228
31/08/2022 1,000.00 IBVCB.2399021335.ger.CT tu 1025941910 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 30,000.00 MBVCB.2399002724.Ms 2022 229.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 100,000.00 050763.310822.150620.ZP68R0SLF9LQ MS 2022229
31/08/2022 50,000.00 288643.310822.145913.Sent by Nguyen Ngoc Thuy An from my Timo
31/08/2022 50,000.00 IBVCB.2398888425.Giup ma so 2022.229 em Pham Van Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 100,000.00 864333.310822.144008.ung ho MS 2022 229 -Em Pham VanHieu - Nam mo A Di Da Phat FT22243268622950
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398862880.MS 2022-227 (Nguyen Doan Lan Anh) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398856730.MS 2022-229 (Pham Van Hieu) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398852183.MS 2022-228 (Nguyen Xuan Tien) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398846786.MS 2022-225 (Chau Muon) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398842522.MS 2022-226 (Quynh Nhu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2398705626.MS 2022 229 Pham Van Hieu.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 500,000.00 SHGD:12913905.DD:220831.BO:Mai Thi Yen.Remark:MAI THI YEN UNG HO MS 2022.223 (EM TRINH DINH HUY)
31/08/2022 200,000.00 359736.310822.135449.MS 2022.229 (EM PHAM VAN HIEU)-310822-13:54:49 359736
31/08/2022 500,000.00 SHGD:12913708.DD:220831.BO:Mai Thi Yen.Remark:MAI THI YEN UNG HO MS 2022.221 (BE TRINH SAN SAN)
31/08/2022 1,000.00 IBVCB.2398649193.ff.CT tu 0101001227706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2398639712.Uh MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 300,000.00 116804.310822.134030.Ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu)
31/08/2022 10,000.00 MBVCB.2398567265.Tra Xuan Binh giup 2 ms 2022228 va 2022229.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 200,000.00 650318.310822.124927.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien ms 2022 229
31/08/2022 200,000.00 753614.310822.124548.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien ms 2022 228
31/08/2022 50,000.00 403353.310822.121532.ung ho MS 4605
31/08/2022 20,000.00 MBVCB.2398296310.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.229 em pham van hieu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 172682.310822.115915.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 229 pham van hieu
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2398218459.UNG HO MS 2022.229 (em Pham Van Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2398096573.Vu Ngoc Hong ca Do Thuy Nga giup MS2022.229 em Pham Van Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 300,000.00 109440.310822.110526.ung ho MS 2022.228 ( anh Nguyen Xuan Tien)
31/08/2022 100,000.00 238032.310822.110134.ms 2022 228 nguyen xuan tien
31/08/2022 300,000.00 187544.310822.104540.IBFT QUANG chuyen tien MS 2022.229 Hieu
31/08/2022 300,000.00 706879.310822.103826.ung ho MS 2022 229
31/08/2022 500,000.00 MBVCB.2397699427. chuyen tien nho Bao Vietnamnet ho tro MS 2022.224 be Duong Huynh Kim Tien chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 2,000,000.00 604245.310822.094004.VCB;0011002643148;MS 2022 221 trinh san san
31/08/2022 100,000.00 IBVCB.2397590127.ma so 2022229 pham van hieu.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 1,000,000.00 MBVCB.2397584598.Ung ho MS 2022.229 em Pham Van Hieu.CT tu 0451001611716 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 200,000.00 897506.310822.093325.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2022229 Em Pham Van Hieu
31/08/2022 100,000.00 683168.310822.092550.MS 2022 229 Em Pham Van Hieu
31/08/2022 300,000.00 042648.310822.092043.Ms 2022 229 em pham van hieu FT22243064368234
31/08/2022 500,000.00 MBVCB.2397519744.Ung ho ms 2022.225 anh Chau Muon.CT tu 0071000806388 VO HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 500,000.00 543501.310822.090432.Ung ho ma so 2022 229 em Pham Van Hieu
31/08/2022 20,000.00 SHGD:10008043.DD:220831.BO:NGUYEN THI MINH NGUYET.Remark:Nhom TU TAM HA NOI - uh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly T9.2022. Xin tri an
31/08/2022 10,000.00 MBVCB.2397432569.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 5,000,000.00 785728.310822.085630.ong Tu Van giup do MS 2022228 gia dinh anh Tien
31/08/2022 500,000.00 IBVCB.2397406063.Ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).CT tu 0081001154940 LE HUY BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2397365808.Ung ho MS 2022.229 em pham van hieu.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 500,000.00 SHGD:10003234.DD:220831.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.228
31/08/2022 500,000.00 SHGD:10012353.DD:220831.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.228 Nguyen Xuan Tien
31/08/2022 500,000.00 204549.310822.083228.Thuy Nguyen0909520252 ung ho MS2022.28(anh Nguyen Xuan Tien)
31/08/2022 3,000,000.00 721598.310822.083214.Ong Tu Van ung ho MS 2022229 Em Pham Van Hieu
31/08/2022 100,000.00 MBVCB.2397338145.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 500,000.00 714463.310822.082912.TRAN LE DIEM Chuyen tien ung ho ma so 2022229 em Pham van Hieu
31/08/2022 100,000.00 713068.310822.082841.ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
31/08/2022 10,000.00 376293.310822.081844.Vinh Nam ung ho ms 2022 229 em Pham Van Hieu
31/08/2022 100,000.00 688277.310822.081801.ung ho MS 2022229 Em Pham Van Hieu
31/08/2022 500,000.00 MBVCB.2397284794.MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0371003816675 NGUYEN MINH UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 50,000.00 912667.310822.081628.T ung ho em Pham Van Hieu MS 2022.229
31/08/2022 1,000,000.00 SHGD:10001754.DD:220831.BO:LE NHAT HUY.Remark:Ung ho ms 2022.229 em Pham Van Hieu
31/08/2022 200,000.00 MBVCB.2397149558.ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 30,000.00 MBVCB.2397097671.MS 2022.228 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/08/2022 50,000.00 959004.310822.060919.VCB;0011002643148;NGUYEN VIET HUY chuyen khoan
31/08/2022 1,000,000.00 931347.310822.045224.ung ho MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien. Ha Nam
31/08/2022 1,000.00 IBVCB.2396944288.ast.CT tu 1025768839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 1,000.00 IBVCB.2396944021.ast.CT tu 1028771006 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/08/2022 300,000.00 861583.300822.232215.ung ho ms 2022228 nguyen xuan tien

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-08-2022 07:09:20 300.000 ung ho MS 2022.218 (chu Nguyen Van Hoang)
21-08-2022 08:42:48 45.000 LPT ung ho MS 2022.216 (chi Nguyen Thi Nguyet)
21-08-2022 08:43:40 45.000 LPT ung ho MS 2022.217 (Nguyen Thanh Long)
21-08-2022 08:45:39 60.000 LPT ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len)
21-08-2022 10:22:21 500.000 Ung ho MS 2022.219 (gia dinh ba Len)
21-08-2022 10:56:17 20.000 MS 2022.219 gia dinh ba Len
21-08-2022 11:01:41 500.000 27868898636-0776228518-Minh chuc ban Thanh Long mau khoi a
21-08-2022 11:41:57 20.000 Ung ho MS 2022.219(gia dinh ba Len). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-08-2022 13:18:41 100.000 ung ho ms 2022.203(ong le van cop)
21-08-2022 13:19:28 100.000 ung ho ms 2022.206(chi le thi thuong)
21-08-2022 13:20:05 100.000 ung ho ms 2022.207(ba hua thi thanh)
21-08-2022 13:20:46 100.000 ung ho ms 2022.211(be nguyen thanh dat)
21-08-2022 13:21:32 100.000 ung ho ms 2022.212(me con ba than)
21-08-2022 14:11:04 100.000 Ung ho MS 2022.217 ( Nguyen Thanh Long)
21-08-2022 16:34:51 100.000 STA ungho ms2022.219 (gia dinh ba Len)
21-08-2022 20:20:17 250.000 CT DEN:223313721532 ung ho MS 2022.217 (Nguyen Thanh Long)
21-08-2022 21:46:46 500.000 CT DEN:223314557944 Ung ho MS 2022.213 Ong Trinh Viet Vuong FT22234956955167
21-08-2022 21:49:49 200.000 CT DEN:223314002239 MBVCB.2364709781.002239.NGUYEN HONG OANH chuyen tien ung ho MS 2022.214.CT tu 1021091678 NGUYEN HONG OANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-08-2022 22:46:06 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.219 ( gia dinh ba len )
21-08-2022 22:47:32 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ma 2022.218 ( chu nguyen van hoang )
22-08-2022 04:56:27 200.000 CT DEN:223421918566 HT 2022219 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
22-08-2022 06:30:00 50.000 ung ho ma so 2022.219
22-08-2022 08:36:04 1.000.000 TRAN THI KIM OANH uh ms 2022.217 nguyen thanh long
22-08-2022 09:17:40 50.000 ung ho MS 2022.215
22-08-2022 09:17:47 300.000 MS 2022.217(Nguyen Thanh Long)
22-08-2022 11:14:52 200.000 CT DEN:220309291806 ung ho MS 2022220 em Le Thi Tuan Anh
22-08-2022 11:16:43 200.000 CT DEN:220309293173 ung ho MS 2022219 gia dinh ba Len
22-08-2022 11:18:05 200.000 CT DEN:220309294162 ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
22-08-2022 11:31:38 500.000 Ba Nguyen Thi Thong ung ho MS2022.218 chu Nguyen Van Hoang-Chuc chu mau khoe
22-08-2022 14:49:34 100.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien ms 2022 220 le thi tuan anh
22-08-2022 15:53:22 20.000 ung ho ma so 2022.220
22-08-2022 21:21:55 100.000 CT DEN:223440687873 TRAN QUANG GIANG chuyen khoan MS 2022 219
23-08-2022 05:56:26 200.000 CT DEN:230309783234 MS 2022 217
23-08-2022 07:51:13 300.000 CT DEN:223500852256 MS 2022221
23-08-2022 08:38:05 500.000 Ung ho MS 2022.213 ( be TRINH SAN SAN)
23-08-2022 11:04:57 300.000 CT DEN:230309920548 Ung ho MS 2022213
23-08-2022 11:13:37 300.000 LE XUAN VAN ck MS 2022.213 (Trinh San San)
23-08-2022 12:28:58 200.000 CT DEN:223512541047 UNG HO MS 2022.213 (BE TRINH SAN SAN)-230822-12:28:59 541047
23-08-2022 13:18:52 500.000 Ung ho MS 2022.217
23-08-2022 13:21:38 10.000 Ung ho MS 2022.213(be Trinh San San). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-08-2022 15:23:53 150.000 STA ungho ms2022.213 (be Trinh San San)
23-08-2022 15:49:14 0 So GD: 126A22812SNEQ87C CHUYEN TIEN TU TK VIETINBANK SANG TK VCB337
23-08-2022 15:49:14 0 So GD: 126A22812SNEQ87C CHUYEN TIEN TU TK VIETINBANK SANG TK VCB337
23-08-2022 18:18:07 200.000 Ung ho MS 2022 213 Be Trinh San San
23-08-2022 22:15:54 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.220 ( em le thi tuan anh )
23-08-2022 22:17:56 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.221 ( be trinh san san )
23-08-2022 22:26:06 20.000 CT DEN:781323824742 ICB;114000161718;ung ho MS 2022213 be Trinh San San
24-08-2022 06:32:57 100.000 ung ho ma so 2022.213
24-08-2022 08:45:11 300.000 CT DEN:223601647839 MS 2022222
24-08-2022 09:14:37 200.000 CT DEN:223602905333 ung ho MS 2022.220 em le thi tuan anh FT22236178993034
24-08-2022 09:16:27 200.000 CT DEN:223602907690 ung ho MS2022.219 gia dinh ba len FT22236922670045
24-08-2022 09:17:35 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.222
24-08-2022 10:03:15 200.000 ung ho ma so 2022.222
24-08-2022 10:14:22 200.000 CT DEN:223610951492 UNG HO MS 2022.222( BE TRAN THI HONG ANH)-240822-10:14:21 951492
24-08-2022 10:54:48 300.000 CT DEN:223600228468 ung ho MS 2022222 be Hong Anh
24-08-2022 11:24:11 150.000 STA ungho ms2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
24-08-2022 12:02:07 100.000 CT DEN:223605035950 MBVCB.2373752888.035950.ung ho gia dinh em Tran Thi Hong Anh, MS 2022.222.CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
24-08-2022 12:04:39 200.000 CT DEN:454699870714 ICB;114000161718;ung ho anh tran van doanh y yen nam dinh
24-08-2022 12:25:40 100.000 CT DEN:223605075864 MBVCB.2373831434.075864.ung ho gia dinh em Le Thi Tuan Anh, ms 2022.220..CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
24-08-2022 13:55:14 200.000 Ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
24-08-2022 18:31:16 20.000 Ung ho MS 2022.222(be Tran Thi Hong Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-08-2022 18:47:29 200.000 ung ho MS 2022.222 ( be Tran Hong Anh)
24-08-2022 20:02:38 55.000 LPT ung ho MS 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh)
24-08-2022 20:03:39 55.000 LPT ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San)
24-08-2022 20:04:39 55.000 LPT ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
24-08-2022 21:45:29 100.000 CT DEN:223660583792 Ung ho be Tran Thi Hong Anh
24-08-2022 21:45:33 300.000 Chuc Con khoe manh me
24-08-2022 22:09:30 200.000 CT DEN:163271072008 ICB;114000161718;NGUYEN THI XUAN chuyen khoan
25-08-2022 06:24:48 100.000 MS 2022.222
25-08-2022 06:28:18 200.000 CT DEN:223723697851 MS 2022220 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
25-08-2022 10:02:46 200.000 CT DEN:223771633049 Thu SM DA2 gui chut tam long cho be
25-08-2022 10:13:24 100.000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2022.223
25-08-2022 10:21:34 100.000 ung ho MS 2022222(be Tran thi Hong Anh)
25-08-2022 10:26:19 300.000 CT DEN:223703013514 Ung ho MS 2022.223 em Trinh Dinh Huy FT22237152389547
25-08-2022 10:43:04 200.000 28011128200-0776228518-Minh ung ho MS2022222 be Tran Thi Hong Anh
25-08-2022 11:03:34 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ma 2022.222 ( be tran thi hong anh )
25-08-2022 11:04:34 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.223 ( em trinh dinh huy )
25-08-2022 12:12:50 1.000.000 CT DEN:223712329074 UNG HO MS 2022.223 EM TRINH DINH HUY
25-08-2022 12:13:08 500.000 ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy)
25-08-2022 12:20:30 50.000 ung ho ma so 2022.223
25-08-2022 12:58:48 100.000 MS2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
25-08-2022 12:59:49 100.000 MS2022.223 (be Trinh Dinh Huy)
25-08-2022 13:48:19 150.000 CT DEN:223706050481 ung ho MS 2022222 be tran thi hong anh FT22237938300058
25-08-2022 15:05:12 200.000 MS 2022.223  ( em trinh dinh huy)
25-08-2022 15:16:25 200.000 MS 2022.218 (chu nguyen van hoang)
25-08-2022 20:58:21 500.000 CT DEN:223713610885 ung ho ms 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25-08-2022 21:05:48 20.000 CT DEN:723333028643 ICB;114000161718;MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
25-08-2022 21:12:54 500.000 LY MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy)
25-08-2022 21:20:35 200.000 CT DEN:223714152257 Ung ho ma so 2022222
25-08-2022 22:20:40 300.000 CT DEN:223771685568 DUONG VAN TA chuyen khoan chuyen giup chau anh hong bi ung thu xuong xin quy bao chuyen giup tou
26-08-2022 01:48:29 20.000 Ung ho MS 2022.223(em Trinh Dinh Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/08/2022 23:40:06
26-08-2022 01:56:01 300.000 CT DEN:223881008851 NGUYEN THI HAI chuyen khoan; thoi gian GD:26/08/2022 00:08:28
26-08-2022 08:06:44 10.000 Ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-08-2022 08:34:39 200.000 XUAN NAM Chuyen tien ung hoMS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 09:03:34 500.000 CT DEN:223880474184 Ung ho ms 2022 224 be duong huynh kim tien
26-08-2022 10:20:29 200.000 Ung ho Be Duong Huynh Kim Tien; MS 2022.224
26-08-2022 10:44:31 100.000 ung ho MS2022.224( be duong huynh kim tien)
26-08-2022 10:54:39 500.000 ung ho MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 10:58:51 500.000 ung ho MS 2022.221 (be Trinh San San)
26-08-2022 11:03:51 500.000 ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
26-08-2022 12:10:24 100.000 CT DEN:223805544175 ung ho MS 2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien). Nguoi gui-Phuc Quan
26-08-2022 12:17:45 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2022.224 ( be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 12:18:51 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.221  (be Trinh San San)
26-08-2022 12:20:09 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.220 (em Le Thi Tuan Anh)
26-08-2022 12:20:42 100.000 ung ho ma so 2022.224
26-08-2022 12:20:59 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.223 (em Trinh Dinh Huy)
26-08-2022 12:31:52 50.000 LPT ung ho MS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy)
26-08-2022 12:32:57 50.000 LPT ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 12:43:32 500.000 CT DEN:223805863292 ung ho ms 2022211 e dat 2022221 e san 2022222 e anh 2022223 e huy 2022224 e tien moi e 100k
26-08-2022 14:32:06 100.000 MS2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 15:05:54 100.000 CT DEN:223815911595 ung ho MS 2022 222 be tran thi hong anh
26-08-2022 15:14:17 200.000 CT DEN:223808782458 ung ho MS 2022224 be Duong Huynh Kim Tien
26-08-2022 16:42:24 100.000 CT DEN:223816102394 MS 2022.222(BE TRAN THI HONG ANH)-260822-16:42:24 102394
26-08-2022 19:06:55 100.000 STA ungho ms2022.224 (be Duong Huynh Kim Tien)
26-08-2022 19:13:27 500.000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.222 be Tran Thi Hong Anh
26-08-2022 20:02:23 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.224 ( be duong huynh kim tien )
26-08-2022 21:57:16 120.000 28083894178-0978948164-MS 2022 221
27-08-2022 01:25:52 300.000 CT DEN:223917849575 MS 2022224; thoi gian GD:27/08/2022 00:02:35
27-08-2022 03:00:03 0 VAT
27-08-2022 03:00:03 0 Thu phi duy tri dich vu IB 08/2022
27-08-2022 10:41:13 200.000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.224( Be Duong Huynh Kim Tien)
27-08-2022 11:02:58 100.000 ung ho MS 2022.225 ( anh Chau Muon)
27-08-2022 11:41:08 20.000 Ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-08-2022 13:47:37 100.000 DO THI THANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2022.221
27-08-2022 17:19:29 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.225 ( anh chau muon )
27-08-2022 18:16:01 1.000.000 CT DEN:223918582513 GIUP BN , MS 2022 _224, VA 225-270822-18:15:59 582513
27-08-2022 20:06:46 200.000 MS 2022223( em trinh dinh huy)
28-08-2022 02:47:10 20.000 ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon)
28-08-2022 08:22:23 100.000 CT DEN:224001386380 IBFT ung ho MS 2022.226 Be Quynh Nhu
28-08-2022 10:39:20 100.000 DO THI THANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2022.220
28-08-2022 11:02:56 100.000 CT DEN:224004780609 MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
28-08-2022 11:53:26 50.000 CT DEN:224004893446 HOANG HONG SON Chuyen tien ho tro MS 2022224 be duong huynh kim tien
28-08-2022 14:12:08 500.000 chuyen tien ung ho MS 2022.226 (be Quynh nhu)
28-08-2022 15:14:09 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.226 ( be quynh nhu )
28-08-2022 16:43:13 500.000 Ung ho MS 2022.226 (be Quynh Nhu)
28-08-2022 18:23:13 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.226(Be Quynh Nhu)
28-08-2022 18:24:38 10.000 Ung ho MS 2022.226(Be Quynh Nhu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-08-2022 18:25:11 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon)
28-08-2022 18:26:17 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.223(em Trinh Dinh Huy)
28-08-2022 20:34:01 300.000 ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu)
28-08-2022 22:53:38 100.000 28152763854-0776228518-Minh ung ho MS 2022220
29-08-2022 01:02:31 100.000 ung ho MS 2022.226 (be Quynh Nhu); thoi gian GD:28/08/2022 23:06:17
29-08-2022 06:29:42 200.000 CT DEN:224123600001 HT 2022226 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
29-08-2022 06:32:18 50.000 ung ho ma so 2022.225
29-08-2022 06:32:46 50.000 ung ho ma so 2022.226
29-08-2022 08:52:47 300.000 ung ho be Trinh san san MS 2022.221
29-08-2022 09:05:29 300.000 ung ho be Tran thi hong anh; ms 2022.222
29-08-2022 09:43:10 200.000 Ms 2022.227 ( nguyen doan lan anh)
29-08-2022 10:20:17 20.000 Ung ho MS 2022.227(em Nguyen Doan Lan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-08-2022 12:27:06 50.000 ung ho ma so 2022.227
29-08-2022 13:07:26 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.227 ( em nguyen doan lan anh )
29-08-2022 16:48:47 500.000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.224(be Duong Huynh Kim Tien)
29-08-2022 18:55:48 300.000 CT DEN:224111761020 MS 2022226
29-08-2022 18:56:05 300.000 CT DEN:224111761529 MS 2022227
30-08-2022 01:16:11 100.000 28189458145-0776228518-Ung ho MS 2022224; thoi gian GD:30/08/2022 00:40:32
30-08-2022 06:39:27 200.000 CT DEN:224223562268 HT 2022227 tu Bui Dai Thang P dai nai TP Ha Tinh
30-08-2022 08:01:59 10.000 Ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-08-2022 08:11:47 200.000 CT DEN:224201679561 Chuyen tien ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
30-08-2022 08:15:09 300.000 MS 2022.228 ( Anh Nguyen Xuan Tien)
30-08-2022 08:27:28 200.000 ung ho anh Nguyen Xuan Tien MS 2022.228
30-08-2022 08:29:36 200.000 Ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien)
30-08-2022 12:20:21 50.000 ung ho ma so 2022.228
30-08-2022 13:35:58 1.000.000 CT DEN:665647227640 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022 228 Nguyen Xuan Tien
30-08-2022 13:50:53 300.000 CT DEN:300314039209 Ung ho MS 2022228 Nguyen Xuan Tien
30-08-2022 15:21:42 500.000 MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien)
30-08-2022 16:28:27 200.000 CT DEN:224204009345 UNG HO MS 2022.224 - BE DUONG HUYNH KIM TIEN
30-08-2022 16:30:58 200.000 CT DEN:224204010675 UNG HO MS 2022.223-EM TRINH DINH HUY
30-08-2022 16:32:27 200.000 CT DEN:224209303556 HIEU NHU HOA THAN UNG HO MS 2022.221 - BE TRINH SAN SAN FT22242830145582
30-08-2022 17:13:21 200.000 CT DEN:300314207971 ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
30-08-2022 17:14:50 200.000 CT DEN:300314209171 ung ho MS 2022227 em Nguyen Doan Lan Anh
30-08-2022 17:16:25 200.000 CT DEN:300314210544 ung ho MS 2022226 Be Quynh Nhu
30-08-2022 17:47:34 200.000 LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien)
30-08-2022 19:56:48 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.228 ( anh nguyen xuan tien )
30-08-2022 20:38:05 300.000 CT DEN:224213667193 Gui MS 2022.228 anh Nguyen Xuan Tien FT22242817530660
30-08-2022 20:51:12 100.000 CT DEN:224220658890 Ung ho MS 2022 226 Quynh Nhu Tra Son Son Ninh Huong Son Ha Tinh
31-08-2022 02:44:02 66.393 Tra lai tai khoan DDA
31-08-2022 03:05:00 100.000 giup be Kim Tien; thoi gian GD:31/08/2022 01:32:24
31-08-2022 03:08:42 200.000 MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien); thoi gian GD:31/08/2022 02:10:29
31-08-2022 07:14:35 100.000 ung ho MS 2022.229 (em Pham Van Hieu)
31-08-2022 07:46:04 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.229 em pham van hieu
31-08-2022 08:01:05 500.000 CT DEN:224301943863 Ung ho MS 2022.088 be Pham Cong Danh FT22243049109815
31-08-2022 08:15:53 200.000 CT DEN:224301821967 MBVCB.2397282284.821967.MS 2022.229.CT tu 0841000072837 NGUYEN THI CAM NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
31-08-2022 09:57:51 10.000 Ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-08-2022 11:25:41 50.000 ung ho ma so 2022.229
31-08-2022 11:43:32 50.000 MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu)
31-08-2022 13:13:06 200.000 Minh va An chuyen tien ung ho MS 2022.225
31-08-2022 13:49:37 200.000 CT DEN:224306618620 Ung ho MS 2022209. Em Pham Van Hieu
31-08-2022 14:27:23 200.000 Ung ho MS 2022.229 (em Pham Van Hieu)

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Goá phụ còng lưng nuôi con tiểu đường bẩm sinh, bố chồng bệnh nặng liệt giường

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, chị Tạ Thị Nụ lại gắng gượng để chăm sóc con cùng bố chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Hướng về Kỳ Sơn sau trận đại hồng thủy đánh sập hàng trăm ngôi nhà

Sau 5 ngày vật lộn giữa dòng nước bạc, từng người dân ở xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã thấm mệt khi phải oằn mình khắc phục hậu quả của thiên tai.

Trao hơn 47 triệu đồng đến anh Nguyễn Xuân Tiến bị tai nạn giao thông

Gần hai tháng sau khi gặp tai nạn giao thông, anh Nguyễn Xuân Tiến đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Anh đang hồi phục, tiến triển rất rốt và đợi ngày ghép sọ.

Gặp nạn trên đường hồi hương, thanh niên hiếu thảo cần giúp gấp 20 triệu đồng viện phí

Bôn ba đất khách nhưng không thể bám trụ, Ksor Hiếu (SN 1996) quyết định trở về Gia Lai làm thuê gần nhà. Đáng tiếc trên đường hồi hương, em gặp tai nạn nghiêm trọng.

Trao hơn 77 triệu đồng đến em Trần Thị Hồng Ánh bị ung thư xương

Số tiền 77.718.500 đồng, tấm lòng của bạn đọc đã được đại diện báo WORLD CUP trao tận tay đến em Trần Thị Hồng Ánh mắc căn bệnh ung thư xương.

Tổng Giám đốc Sơn Hà Xanh: ‘Ai cũng xứng đáng được hưởng dụng cuộc sống xanh’

Ông Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh chia sẻ khi triển khai chương trình "Trao bồn nước - Kết yêu thương" nhằm tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chứa nước chất lượng cho người dân hoàn cảnh khó khăn.

Gặp nạn bất ngờ, người đàn ông khờ khạo không lo nổi tiền phẫu thuật

Gia đình vốn khó khăn, bản thân lại khù khờ nên khi gặp nạn, dù anh em ra sức giúp, anh Hồng vẫn chẳng đủ tiền để xoay sở viện phí.

Ông Nguyễn Văn Hoàng bị uốn ván được bạn đọc ủng hộ gần 50 triệu đồng

Sống cảnh đơn độc trong nhà trọ, làm nghề lượm ve chai mưu sinh, ông Nguyễn Văn Hoàng chẳng có ai cậy nhờ khi bị bệnh uốn ván nghiêm trọng. Nhờ bạn đọc giúp đỡ ông mới có tiền đóng viện phí.

Hơn 30 năm chăm con tai nạn liệt giường, mẹ già gần 90 tuổi sức cùng lực kiệt

Một tai nạn giao thông nghiêm trọng từ ngày còn trẻ khiến ông Nguyễn Xuân Tình (59 tuổi) phải sống trong cảnh tàn tật suốt quãng đời còn lại.

Trao gần 46 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Dương Huỳnh Kim Tiền

Sau ca ghép gan, sức khỏe Kim Tiền cải thiện rõ rệt, con tăng cân, trắng trẻo hơn. Sự giúp đỡ của bạn đọc đã giúp gia đình con tạm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Con trai 8 tuổi bị ung thư hạch, cha nghỉ việc chẳng lo đủ tiền chữa bệnh

Con trai phát hiện mắc bệnh ung thư hạch khi mới 8 tuổi, thế nhưng anh Tú đã hoàn toàn hết khả năng lo liệu, bởi chính cha mẹ anh cũng đang mắc phải căn bệnh nan y.

Tiếp tục trao 15 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ bà Trần Thị Tích Nghĩa

Mới đây, con trai của bà Trần Thị Tích Nghĩa đã có mặt tại văn phòng Báo WORLD CUP để nhận số tiền do bạn đọc ủng hộ cho mẹ của mình. Trước đó, kể kịp thời đóng viện phí cho bà, Báo WORLD CUP đã chuyển đợt 1 hơn 27 triệu đồng vào tạm ứng viện phí.

Bé trai 1 tuổi cần được ghép gan cứu nguy tính mạng

Nỗi đau mất con gái chưa kịp nguôi ngoai, anh Tùng lại càng khổ sở khi chứng kiến con trai bệnh tật rơi vào nguy kịch.

Ông Mông Văn Long đã bình phục và xuất viện, xin ngừng nhận ủng hộ

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc WORLD CUP, ông Mông Văn Long đã khỏe và khôi phục trí nhớ. Không có người thân lẫn nhà cửa, ông đã được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội.

Nghệ An: Cha mẹ bị lũ cuốn trôi, con thơ gào khóc đến xé lòng

Có 3 đứa trẻ ở Nghệ An, năm nay mới học lớp 1, lớp 2 và lớp 6 chưa kịp trưởng thành thì đột ngột mất bố mẹ trong cơn mưa tầm tã. Người thân khẩn cầu xin giúp đỡ cho các cháu được ăn học nên người.

i88 i88ʘ Ͳ dgټҘ \ kubet kubet kubet gsbetʘ gsbet gsbet Oيʘ X] ܇ worldcup2022 World Cup 2022 l ټҘ tzʘ ؽwʘ hoyaʘ feida365w_ʘ ؔʘ dk8 Ϡʘ ˾C A˾C

xxfseo.com